Tìm kiếm
Có 679 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Bù ĐăNG BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-293 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thư
Địa chỉ: Quốc lộ 14, khu phố Hòa Đồng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH ĐứC LIễU BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-305 - Người đại diện pháp luật: ưng Tấn Đạt
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI TST

Mã số thuế: 0101356059-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Công Nghiệp Tinh Thần Việt

Mã số thuế: 0105564839-001 - Người đại diện pháp luật: Khương Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

NHà MáY THủY ĐIệN ĐăKGLUN TỉNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0300542187-026 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh ánh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đường 10, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Công Ty TNHH Môt Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đất Mỹ - Chi Nhánh Bình Phước

Mã số thuế: 0305294065-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Chi
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Chi nhánh công ty TNHH TM Quốc Thắng

Mã số thuế: 0305931927-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Hán
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ Tấn Bình

Mã số thuế: 0308875163 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Trí
Địa chỉ: ấp 2, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Chi Nhánh 4 - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Sài Gòn

Mã số thuế: 0309966952-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Thái
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Chi Nhánh 5 - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Sài Gòn

Mã số thuế: 0309966952-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Thái
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Chi Nhánh 6 - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Sài Gòn

Mã số thuế: 0309966952-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Thái
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Chi nhánh Văn phòng Luật sư Bùi Gia Nên tại Bù Đăng, Bình Phước

Mã số thuế: 0312025708-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Gia Nên
Địa chỉ: Số 210 QL14, KP Đức lập, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐIệN Tử CửU LONG

Mã số thuế: 0312121539-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cửu Huân
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Cà Phê Phúc An Khang - Chi Nhánh Bình Phước

Mã số thuế: 0312315580-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thu
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thôn 8, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

CôNG TY TNHH ĐIệN MáY CôNG NôNG NGHIệP CAO HùNG CHI NHáNH OSHIMA MINH HưNG - BìNH PHướC

Mã số thuế: 0312428305-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thọ
Địa chỉ: Ngã ba Minh Hưng, Thôn 2, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Hồng Thoa - Trạm Xăng Dầu Tài Lộc 18

Mã số thuế: 0312458282-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Cúc
Địa chỉ: Số 9999 quốc lộ 14, ấp 4, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP SINH THáI TRANG TRạI Nữ HOàNG

Mã số thuế: 0312464977 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Thảo
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ HạT ĐIềU ấN VIệT

Mã số thuế: 0312666363-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Duy
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

CHI NHáNH THốNG NHấT - CôNG TY TNHH XăNG DầU BìNH PHướC

Mã số thuế: 0312760976-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy
Địa chỉ: ấp 3, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XăNG DầU TMC-TRAÊM XăNG Dâ�U THANH XUâN

Mã số thuế: 0313704124-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Quân
Địa chỉ: â�p 2, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Bình Phước