Tìm kiếm
Có 837 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN TáI TạO MIềN TâY

Mã số thuế: 0109135735-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Đức
Địa chỉ: Lô 2A2 Đường CN5A và CN10, KCN Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN TáI TạO BàU CáT

Mã số thuế: 0109147392-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Lô 2A2 Đường CN5A và CN10, KCN Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU LIêN MINH - TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0201199339-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Huỳnh
Địa chỉ: Lô 2L1, 2L2 đường CN2 và CN5, KCN Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Trần

Mã số thuế: 0300461890 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Khanh
Địa chỉ: Thửa đất số 18, Tờ bản đồ số 45, ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sx Tm Dv Liên Hiệp - Mỏ Đá Thường Tân

Mã số thuế: 0300950771-002 - Người đại diện pháp luật: Hương Chí Văn
Địa chỉ: Số 191, ấp 2, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đạt

Mã số thuế: 0301447828-001 - Người đại diện pháp luật: Tạ út Húa
Địa chỉ: Thửa đất số 889, 890, ấp 2, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Long Sơn

Mã số thuế: 0301923555-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Anh
Địa chỉ: Mỏ đá Thường Tân II, ấp 2, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Địa ốc Song Long Tại Bắc Tân Uyên Bình Dương

Mã số thuế: 0302545063-003 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Vân
Địa chỉ: Thửa đất số 330, Tờ bản đồ số 4, Đường Đất Cuốc số 02, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHướC NGọC LINH

Mã số thuế: 0302568783-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Minh Đức
Địa chỉ: Thửa đất số 881, tờ bản đồ số 25, ấp 3, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và Tư VấN XâY DựNG QUốC Tế.

Mã số thuế: 0302614581-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Vĩnh Hào
Địa chỉ: Lô 2H6, đường CN6, Khu Công nghiệp Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ DươNG

Mã số thuế: 0302882407-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Từ Thẩm
Địa chỉ: Số 832, Tổ 13, ấp Vườn ươm, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CôNG TY TNHH P.T.G

Mã số thuế: 0303155443 - Người đại diện pháp luật: Kuo Chia Wen
Địa chỉ: 365, ấp Bưng Lương, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY CP LướI HàN THIêN PHú

Mã số thuế: 0303262276-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Dương
Địa chỉ: ô 1, Lô B13, đường D1, KCN Đất Cuốc, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CN Cty CP Khoáng Sản & Vật Liệu XD Long Sơn Phú - XN Đá XD Long Sơn Phú Tân Uyên

Mã số thuế: 0303530623-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Bình
Địa chỉ: ấp 2, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MIềN ĐôNG.

Mã số thuế: 0303809174-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 33, ấp 1, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CôNG TY TNHH ĐầU Tư - XâY DựNG NGUYêN CáT - CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0304762507-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trúc Giang
Địa chỉ: Thửa đất số 203, Tờ bản đồ số 44, Tổ 6, ấp Bào Gốc, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dệt - May Hoàng Anh Tại Bình Dương

Mã số thuế: 0304850841-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Lập
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TâN PHạM

Mã số thuế: 0305572675-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Nhật Tân
Địa chỉ: Số 64, tổ 17, ấp 4, Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TI CAO BìNH DươNG

Mã số thuế: 0305794621-002 - Người đại diện pháp luật: Hồng Ngọc Tường
Địa chỉ: Mỏ đá Liên Hiệp, ấp 3, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CôNG TY TNHH XâY DựNG HIệP CHí

Mã số thuế: 0306571032 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Thái Sơn
Địa chỉ: Thửa đất số 664, tờ bản đồ số 36, ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương