Tìm kiếm
Có 150 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI HùNG KIềU TạI PHíA NAM

Mã số thuế: 0201286415-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: ấp Rọ Say, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

CN CTy TNHH Đầu Tư XNK Sao Kim - CH Xăng Dầu Số 1

Mã số thuế: 0312533236-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Hữu
Địa chỉ: ấp Kênh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Phương

Mã số thuế: 2100100548 - Người đại diện pháp luật: Từ Văn Phương
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Đoàn

Mã số thuế: 2100108681 - Người đại diện pháp luật: Dương Công Đoàn
Địa chỉ: ấp Cồn Cù, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình An

Mã số thuế: 2100159735 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị ánh Hồng
Địa chỉ: ấp Chợ, xã Đôn Xuân, , Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

Mã số thuế: 2100190904-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Triệu
Địa chỉ: Khóm I-TT Duyên Hải, , Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Đôn Xuân

Mã số thuế: 2100191182 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đôn xuân, , Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

DOANH NGHIệP Tư NHâN MINH HIểU

Mã số thuế: 2100219906 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường Tiểu Học Đông Hải C

Mã số thuế: 2100223606-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thắm
Địa chỉ: ấp Phước Thiện xã Đông Hải, , Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường Tiểu Học Long Vĩnh A

Mã số thuế: 2100223606-009 - Người đại diện pháp luật: Sơn Ngọc Mến
Địa chỉ: ấp Kinh Đào xã Long Vĩnh, , Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường Trung Học Cơ Sở Long Vĩnh

Mã số thuế: 2100223606-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiến
Địa chỉ: ấp Kinh Đào xã Long Vĩnh, , Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường Trung Học Cơ Sở Đông Hải

Mã số thuế: 2100223606-031 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Điện
Địa chỉ: xã Đông Hải, , Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường Trung Học Cơ Sở thị trấn Long Thành

Mã số thuế: 2100223606-033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Út Mười
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường Mẫu giáo Thị Trấn Long Thành

Mã số thuế: 2100223606-041 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Rông
Địa chỉ: khóm 2, Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường Mẫu giáo Long Vĩnh

Mã số thuế: 2100223606-042 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Linh Phương
Địa chỉ: ấp Thốt Lốt, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường Mẫu giáo Hoa Mai

Mã số thuế: 2100223606-044 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết Nga
Địa chỉ: ấp Bổn Thanh, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường Mẫu Giáo Đông Hải

Mã số thuế: 2100223606-046 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hằng
Địa chỉ: ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường trung học cơ sở Long khánh

Mã số thuế: 2100223606-048 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Tấn
Địa chỉ: ấp Tân Thành, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường trung học cơ sở Đôn Xuân

Mã số thuế: 2100223606-050 - Người đại diện pháp luật: Trầm Quốc Thương
Địa chỉ: ấp Chợ, , Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Trường mẫu giáo Đôn Châu

Mã số thuế: 2100223606-056 - Người đại diện pháp luật: Trầm Thị Ngọc Phượng
Địa chỉ: ấp Sa Văng, , Huyện Duyên Hải, Trà Vinh