Tìm kiếm
Có 955 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thị Xã Phước Long Bình Phước

Mã số thuế: 0100686174-308 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Trường
Địa chỉ: Số 9 đường Lê Quý Đôn, Phường Thác Mơ, Huyện Phước Long, Bình Phước

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Phước Bình Bình Phước

Mã số thuế: 0100686174-312 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thế Lam
Địa chỉ: Khu 2, Phường Phước Bình, Huyện Phước Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG SảN BIVC QUốC Tế TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0108773982-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Địa chỉ: Khu 2, Phường Thác Mơ, Huyện Phước Long, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH PHướC LONG

Mã số thuế: 0302567652-138 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hồng Lam
Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Long Phước, Huyện Phước Long, Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ PHONG PHú Tứ PHươNG

Mã số thuế: 0304834381 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hên (Lê Thanh Việt)
Địa chỉ: số 8 đường Hồ Long Thủy, Phường Long Thuỷ, Huyện Phước Long, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ PHONG PHú Tứ PHươNG

Mã số thuế: 0304834381-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuyết Phương
Địa chỉ: Số 8 đường Hồ Long Thủy, Khu phố 2, Phường Long Thuỷ, Huyện Phước Long, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Khang Quang

Mã số thuế: 0311396234-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Bảo
Địa chỉ: Khu 5, Phường Phước Bình, Huyện Phước Long, Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN PHầN MềM BAZAN

Mã số thuế: 0311606971 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Huy
Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố Phước An, Phường Phước Bình, Huyện Phước Long, Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XUấT NHậP KHẩU TùNG DươNG

Mã số thuế: 0312548465 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Tùng Dương
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố 8, Phường Long Phước, Huyện Phước Long, Bình Phước

CôNG TY TNHH PERIOD STYLE CASHEW - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0312806941-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Phương Nam
Địa chỉ: Thôn Phước Yên, Xã Phước Tín, Huyện Phước Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PAGACAS

Mã số thuế: 0314342974-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Hùng Cường
Địa chỉ: Đội 5, Thôn Hưng Lập, Xã Phước Tín, Huyện Phước Long, Bình Phước

CHI NHA�NH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XUấT NHậP KHẩU TUấN SơN

Mã số thuế: 0314529323-001 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Thưởng
Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Phước Bình, Huyện Phước Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BARASON TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0314553608-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Tiến Hoàng
Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Long Phước, Huyện Phước Long, Bình Phước

CHI NHáNH TRANG SứC LINH ANH - CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI & DịCH Vụ LYA JEWELLRY

Mã số thuế: 0314640579-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thọ
Địa chỉ: 62 Chợ Phước Long, Khu 1, Phường Thác Mơ, Huyện Phước Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LUậT HOàNG THIêN TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0314975631-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Ngọc Vũ
Địa chỉ: số nhà 84, đường DT741, khu 1, Phường Thác Mơ, Huyện Phước Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU THIêN Mã - XưởNG HạT ĐIềU RANG MUốI THIêN

Mã số thuế: 0315180564-001 - Người đại diện pháp luật: LÊ CÔNG HẬU
Địa chỉ: Thôn Phước Quả, Xã Phước Tín, Huyện Phước Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ ABS VIệT NAM

Mã số thuế: 0315820743-001 - Người đại diện pháp luật: Vương Thị Huyền
Địa chỉ: Tổ 6, khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Huyện Phước Long, Bình Phước

CHI NHáNH 1 - CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ CùNG ĐI DU LịCH

Mã số thuế: 0315823247-002 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Tình
Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Long Phước, Huyện Phước Long, Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU MIềN NAM - CHI NHáNH PHướC LONG

Mã số thuế: 3700640882-028 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm
Địa chỉ: Số nhà 03, đường Lê Văn A, Tổ 3, Khu phố 4, Phường Long Thuỷ, Huyện Phước Long, Bình Phước

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH THIêN âN THịNH PHáT

Mã số thuế: 3700774903-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lâm
Địa chỉ: Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình, Huyện Phước Long, Bình Phước