Tìm kiếm
Có 710 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY MAY 10 - CôNG TY Cổ PHầN Xí NGHIệP MAY BỉM SơN

Mã số thuế: 0100101308-020 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn ánh Dương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

NHà MáY ô Tô VEAM-TổNG CôNG TY MáY ĐộNG LựC Và MáY NôNG NGHIệP VIệT NAM-CTCP

Mã số thuế: 0100103866-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Dũng
Địa chỉ: P Bắc Sơn - TX Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI ĐườNG SắT TạI BỉM SơN

Mã số thuế: 0100105207-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Trường
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI ĐườNG SắT Hà NộI - CHI NHáNH VậN TảI ĐườNG SắT BỉM SơN

Mã số thuế: 0100106264-037 - Người đại diện pháp luật: Bùi Lê Sơn
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG Và MôI TRườNG VICEM TạI BỉM SơN

Mã số thuế: 0100106352-015 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: SN 61 đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC THANH HóA

Mã số thuế: 0100111948-085 - Người đại diện pháp luật: pham thi nhung
Địa chỉ: 169 Trần Phú, P Ba Đình, , Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM � CHI NHáNH BỉM SơN

Mã số thuế: 0100150619-091 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Tới
Địa chỉ: Số 117 Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã BỉM SơN BắC THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-524 - Người đại diện pháp luật: Thiều Văn Hào
Địa chỉ: Số 108 đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ae Toàn Tích Thiện

Mã số thuế: 0101337923-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Cường
Địa chỉ: Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân hữu cơ vi sinh- Bỉm, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hàng Hóa Đường Sắt - Bỉm Sơn

Mã số thuế: 0101403767-031 - Người đại diện pháp luật: Bùi Lê Sơn
Địa chỉ: Ga Bỉm Sơn, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN B.O.T ĐườNG TRáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0101596854-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Nam
Địa chỉ: Khu phố 8, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

PHâN HIệU TRườNG ĐạI HọC TàI NGUYêN Và MôI TRườNG Hà NộI TạI TỉNH THANH HóA

Mã số thuế: 0101736170-009 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Anh Huy
Địa chỉ: Số 4 trần phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiều Lê - Chi Nhánh Bỉm Sơn

Mã số thuế: 0101843197-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: 45 đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Aca - Bệnh Viện Đa Khoa Aca

Mã số thuế: 0101967266-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cần
Địa chỉ: 315B Quốc lộ 1A, Phường Phú Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHA�NH - CôNG TY TNHH XâY LắP CôNG NGHIệP & THươNG MạI HOàNG LONG

Mã số thuế: 0104567160-001 - Người đại diện pháp luật: ĐINH TIẾN DŨNG
Địa chỉ: Sô� nha� 82 ngo� 2 Tôn Thâ�t Thuyê�t, tô� 11, khu phô� 8, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị ĐIệN Tử TIếN THàNH CHI NHáNH BỉM SơN

Mã số thuế: 0104604207-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mai Phương
Địa chỉ: Số 95 đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY LắP HOàNG LONG TạI TỉNH THANH HóA

Mã số thuế: 0104770740-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Trường
Địa chỉ: Xóm Trường Sơn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN DELTA HOUSE

Mã số thuế: 0105163033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hòa
Địa chỉ: Khu dân cư Nam đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ TRUYềN THôNG LKC VIệT NAM

Mã số thuế: 0105475032-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đăng Linh
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Trồng Cây Dược Liệu Châu á - Trung Tâm Phát Triển Dự án Dược L

Mã số thuế: 0106440219-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Thế Thành
Địa chỉ: SN 27 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá