Tìm kiếm
Có 525 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THANH SơN PHú THọ

Mã số thuế: 0100686174-425 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Cường
Địa chỉ: Số nhà 78, phố Hoàng Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Việt Tiến 27-7 Hà Nội Chi Nhánh Phú Thọ

Mã số thuế: 0101339744-002 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Đức Khải
Địa chỉ: Khu quán, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHOáNG SảN PHú THịNH

Mã số thuế: 0101366586-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Hiếu
Địa chỉ: Khu Đồi Chè, Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CN công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại Tôn Vinh-Phú thọ

Mã số thuế: 0101568328-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Xóm Dẹ 1 - Xã Văn miếu, , Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN Và LUYệN KIM THăNG LONG

Mã số thuế: 0101925900 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hải Long
Địa chỉ: Xóm Vì, Xã Thượng Cửu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN Và LUYệN KIM THăNG LONG

Mã số thuế: 0101925900-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Liên
Địa chỉ: Xóm Vì, xã Thượng Cửu, , Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Tân Liên Thành Tại Phú Thọ

Mã số thuế: 0102062460-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Cương
Địa chỉ: Xóm Mu, Xã Thượng Cửu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Hà Thái

Mã số thuế: 0102198574 - Người đại diện pháp luật: Đồng Văn Thập
Địa chỉ: Xóm Chuôi Hắm, Xã Khả Cửu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái tại tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 0102198574-001 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Dũng
Địa chỉ: Xóm Chuôi, xã Khả Cửu, , Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Chi Nhánh Sản Xuất Số 01 Công Ty Cổ Phần GK Việt Nam

Mã số thuế: 0104368870-002 - Người đại diện pháp luật: Phùng Thị Hồng Vân
Địa chỉ: Xóm Dù, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hoàng Thu

Mã số thuế: 0105387594 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Xuân
Địa chỉ: Xóm Vì, Xã Thượng Cửu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CHI NHáNH PHú THọ - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU TàI PHú

Mã số thuế: 0105500264-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thành
Địa chỉ: Xóm Tranh, Xã Sơn Hùng, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đttm Hiếu Linh Tại Phú Thọ

Mã số thuế: 0105720284-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thông
Địa chỉ: Số nhà 033, Khu Tân Thành, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CHI NHáNH TạI PHú THọ - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG ALPHACO Hà NộI

Mã số thuế: 0105797424-002 - Người đại diện pháp luật: Đào Quang Phương
Địa chỉ: Khu Bồ Kết, Xã Sơn Hùng, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Hiếu Ngân

Mã số thuế: 0106187069-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Xóm Viết, Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Chi Nhánh Thịt Chua Nghị Thịnh Hiệu Lưu Linh-Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nimax Việt Nam

Mã số thuế: 0106194161-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lưu
Địa chỉ: Số 126, phố Phú Gia, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CôNG TY TNHH KINH DOANH Và XUấT NHậP KHẩU NGâN Hà

Mã số thuế: 0106352795 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hà
Địa chỉ: Số 176 phố Cầu Đất, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP TRườNG SơN MIềN BắC

Mã số thuế: 0106355404 - Người đại diện pháp luật: ĐỒNG VĂN THẬP
Địa chỉ: xóm Trống, Xã Văn Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP TRườNG SơN MIềN BắC - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0106355404-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Xóm Trống, Xã Văn Miếu, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG XANH AN BìNH

Mã số thuế: 0106687921-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Khu Đa Đu, Xã Thục Luyện, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ