Tìm kiếm
Có 151 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH ĐầU Tư ĐIệN NINH THUậN

Mã số thuế: 0109173868 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Thôn Ba Tháp, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THủY SảN CôNG NGHệ XANH

Mã số thuế: 0314752628 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Phúc
Địa chỉ: Thôn Gò Sạn, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI- SảN XUấT LAN ANH HOA CươNG TạI NINH THUậN

Mã số thuế: 1100777514-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hội
Địa chỉ: Thôn Hiệp Thành, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

Chi Nhánh Ninh Thuận Công Ty TNHH Đá Hóa An 1

Mã số thuế: 3600436763-007 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Ba Tháp, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

Doanh Nghiệp Xăng Dầu Du Long

Mã số thuế: 4500126897 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc

Mã số thuế: 4500177820-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thư
Địa chỉ: Xã Lợi Hải, , Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giác Liên

Mã số thuế: 4500220949 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Túc
Địa chỉ: Số 13B, QL 1A, Thôn Giác Lan, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG - THươNG MạI Và SảN XUấT NAM THàNH NINH THUậN

Mã số thuế: 4500225633 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Minh
Địa chỉ: Thôn Kiền Kiền, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Đường Sắt Phía Nam

Mã số thuế: 4500230640 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Chiến
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DU LịCH BìNH TIêN

Mã số thuế: 4500239957 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tâm Thịnh
Địa chỉ: Khu du lịch Bình Tiên, thôn Bình Tiên, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH XăNG DầU HIệP THàNH PHáT

Mã số thuế: 4500240180 - Người đại diện pháp luật: Võ Anh Dũng
Địa chỉ: Thôn ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

Phòng Tài Chính - Kế hoạch

Mã số thuế: 4500249271 - Người đại diện pháp luật: Châu Quốc Cường
Địa chỉ: ấn Đạt, , Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

UBND xã Bắc Phong

Mã số thuế: 4500249289 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Bắc Phong, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

Hạt Kiểm Lâm Thuận Bắc

Mã số thuế: 4500249306 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Hóa
Địa chỉ: Kiền Kiền-Lợi Hải, , Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

Phòng Giáo Dục Huyện Thuận Bắc

Mã số thuế: 4500249345 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hương
Địa chỉ: Lợi Hải, , Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

UBND Xã Lợi Hải

Mã số thuế: 4500249377 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Hùng
Địa chỉ: QL 1-Lợi Hải, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TRUNG VIệT

Mã số thuế: 4500249585 - Người đại diện pháp luật: Trương Công Hữu
Địa chỉ: Thôn Kà Rôm, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XăNG DầU HộI THU

Mã số thuế: 4500250414 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Thu
Địa chỉ: Thôn Suối Đá, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

DNTN Xây dựng & Thương mại Tấn Thịnh

Mã số thuế: 4500257730 - Người đại diện pháp luật: DNTN XD & TM Tấn Thịnh
Địa chỉ: Thôn Hiệp Kiết-Công Hải, , Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Trường Quang

Mã số thuế: 4500269398 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Hiệp Kiết, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận