Tìm kiếm
Có 1.595 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN Và Cơ KHí - NHà MáY Cơ KHí 2 MIMECO

Mã số thuế: 0100102580-001 - Người đại diện pháp luật: Tăng Minh Hà
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Tổ 08, Phường Trưng Nhị, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH VINA2 XUâN HòA - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG VINA2

Mã số thuế: 0100105895-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn việt cường
Địa chỉ: Tổ 5, Đường Phạm Hồng Thái, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHúC YêN

Mã số thuế: 0100111948-091 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Số 04, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHúC YêN

Mã số thuế: 0100112437-167 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: Số 6, Tổ 8 đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phúc Yên

Mã số thuế: 0100150619-093 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH PHúC II

Mã số thuế: 0100686174-039 - Người đại diện pháp luật: Lê Hải Hà
Địa chỉ: Số 88A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VạN LộC

Mã số thuế: 0100766126-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hòa
Địa chỉ: Lô CL07-B28, Khu đô thị Đồng Sơn, phố Bùi Thị Xuân, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH HưNG THàNH

Mã số thuế: 0100946601 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thế Mạnh
Địa chỉ: Ngõ 6, phố Nội, tổ 9, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Xí NGHIệP QUANG ĐIệN 23

Mã số thuế: 0100963420-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Công
Địa chỉ: Khu 7, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MINH GIANG - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0101068910-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lai
Địa chỉ: Thôn Lập Đinh, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DU LịCH BắC á - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0101108585-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Hiệp
Địa chỉ: Số 6, Tổ 9,, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI GIếNG ĐáY Hạ LONG

Mã số thuế: 0101121000 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Tuấn
Địa chỉ: Số 164 Đường âu Cơ, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI

Mã số thuế: 0101344790-004 - Người đại diện pháp luật: Phùng Công Tưởng
Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, Khu đô thị Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VIệT NAM PHươNG ĐôNG - NHà MáY CHế BIếN NôNG LâM SảN XUấT KHẩU VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0101405877-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Việt
Địa chỉ: Khu Tân An, Đường Hoàng Hoa Thám, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và SảN XUấT THéP LINH ANH - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0101534537-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Oánh
Địa chỉ: Khu Đô Thị Mới Đồng Sơn, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Viện đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ

Mã số thuế: 0101841739-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Thụ
Địa chỉ: Số 24, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN PI CO - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0102018260-013 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hữu Tuấn
Địa chỉ: Số 1, Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CN Công ty cổ phần rượu Thủ đô

Mã số thuế: 0102046860-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cát ánh
Địa chỉ: Khu 5 xã Tiền châu, Phường Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MôI TRườNG CôNG NGHIệP XANH

Mã số thuế: 0102169887 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Viết Bình
Địa chỉ: Tổ Xuân Mai 1, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THươNG ĐồNG TIếN

Mã số thuế: 0102205976 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiệp
Địa chỉ: Tầng 5- Toà nhà Kioland, Đường Mai Hắc Đế, Khu đô thị Đồng S, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc