Tìm kiếm
Có 777 kết quả tìm kiếm
KCN TIềN HảI - CôNG TY KINH DOANH BấT ĐộNG SảN VIGLACERA

Mã số thuế: 0100108173-029 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Lô đất số 132 và 133 khu đô thị Trái Diêm, thôn Đông, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CHI NHáNH TIềN HảI, CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KINH Tế HồNG Hà

Mã số thuế: 0100509263-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nhị Hà
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CHI NHáNH TậP ĐOàN GELEXIMCO - CôNG TY CP TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0100514947-007 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Minh
Địa chỉ: Xóm 4 xã Nam Thịnh, , Huyện Tiền Hải, Thái Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TIềN HảI THáI BìNH

Mã số thuế: 0100686174-888 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Chuyên
Địa chỉ: Đường 14/10, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CHI NHáNH TạI THáI BìNH - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ LOA THàNH

Mã số thuế: 0101258206-002 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Vị
Địa chỉ: Nhà anh Nguyễn Hồng Sơn, Xóm Thượng, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THươNG THIêN HOàNG - NHà MáY GạCH MEN MIKADO

Mã số thuế: 0101272578-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thuần Lãm
Địa chỉ: Thôn Thanh Tây, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN BB VITAL HOLDINGS-CHI NHáNH TỉNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0101965759-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Chu
Địa chỉ: Lô diện tích 5952m2, Thôn Đức Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư QUốC Tế HồNG ĐứC

Mã số thuế: 0102277177 - Người đại diện pháp luật: Chu Thị Năm
Địa chỉ: Thôn Trưng Vương, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI DầU KHí ĐôNG DươNG TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0102327357-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi
Địa chỉ: Số 86, đường 14/10, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Kangaroo-TB, CN Công ty TNHH may mặc Vina Kangaroo tại Thái Bình

Mã số thuế: 0102617049-001 - Người đại diện pháp luật: Lee Jae Kyun
Địa chỉ: , , Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI HùNG MạNH

Mã số thuế: 0104144246 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đồng Châu, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT HàNG THủ CôNG Mỹ NGHệ Và PHâN PHốI TâN LONG - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0104511721-001 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Lương Phú, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG Và DU LịCH ALU VIệT NAM

Mã số thuế: 0105171757 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CHI NHáNH NHà MáY NướC SạCH THáI BìNH - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và CN MôI TRườNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0105172567-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Thôn Thường Kiệt, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI Và DịCH Vụ HACAMY

Mã số thuế: 0105927994 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Ngọc
Địa chỉ: Số nhà 182, phố Hùng Thắng, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ĐứC PHú QUý

Mã số thuế: 0106328601-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Duệ
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Duệ Thôn Viên Ngoại, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CERAVI - NHà MáY Sứ CAO CấP CERAVI

Mã số thuế: 0106533262-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Sơn
Địa chỉ: Lô đất diện tích 31.782,5m2, khu công nghiệp Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và DịCH Vụ THươNG MạI THáI Hà

Mã số thuế: 0106648305 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Dãn
Địa chỉ: Nhà bà Nga, xóm 7, Xã Đông Quí, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT HOàNG GIA VIệT NAM

Mã số thuế: 0106649813 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CERINCO Hà NộI TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0106821711-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tú
Địa chỉ: Thửa đất số 6, tờ bản đồ số 3, khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái Bình