Tìm kiếm
Có 188 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TạI TỉNH KON TUM - CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT PHáT TRIểN NôNG NGHIệP VINECO

Mã số thuế: 0106827752-011 - Người đại diện pháp luật: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT
Địa chỉ: Thôn Kon Tu Rằng, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CâY CảNH CáT MộC - MăNG ĐEN GREEN GARDEN

Mã số thuế: 0304561582-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Tiểu khu 488, Thôn Măng Đen, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HươNG ĐấT TạI KON TUM

Mã số thuế: 0311747926-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh Viên
Địa chỉ: Vườn hoa Thanh Niên, Thôn Măng Đen, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư ĐIệN LựC 3 TạI KON TUM

Mã số thuế: 0400599162-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Lang
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

CN CôNG TY TNHH TRUNG NGâN Hà TạI KON TUM

Mã số thuế: 0401802427-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Thành
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CHI NHáNH KON TUM CôNG TY TNHH ADC

Mã số thuế: 1800348038-030 - Người đại diện pháp luật: Võ Viết Thanh
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

CôNG TY THủY ĐIệN THượNG KON TUM - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN VĩNH SơN - SôNG HINH

Mã số thuế: 4100562786-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Điek Tem, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CôNG TY TNHH ĐăNG VINH -CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 4101430849-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Nguyễn Diễm Hằng
Địa chỉ: Thôn Tu Rằng, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà 3

Mã số thuế: 5900189364 - Người đại diện pháp luật: Vũ Dũng
Địa chỉ: Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU NGọC TRINH

Mã số thuế: 5900331620 - Người đại diện pháp luật: Bùi Viết Hà
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

Cơ Sở SảN XUấT NôNG NGHIệP - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU NGọC TRINH

Mã số thuế: 5900331620-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Viết Hà
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN SôNG Đà 3 - ĐAK Lô

Mã số thuế: 5900336410 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Nhật
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV ê BAN FARM

Mã số thuế: 5900492138 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Phượng
Địa chỉ: Lô 9, Thôn Măng Đen, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nico Nico Yasai Tại Măng Đen

Mã số thuế: 6001225825-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Thiện
Địa chỉ: Số nhà 43, Thôn Kon Tu Răng, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP KONPLONG

Mã số thuế: 6100138644 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Bắc
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

Huyện Kon Plông - Chi cục Thuế Khu vực số 01

Mã số thuế: 6100143450-008 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , , Huyện Kon Plông, Kon Tum

Chi nhánh Hợp tác xã Vận tải Cơ giới Hàng hóa và Hành khách Tây Nguyên

Mã số thuế: 6100160103-295 - Người đại diện pháp luật: Hồ Hữu Hiền
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

Chi nhánh HTX VT CG HH & HK Tây Nguyên Bến xe khách huyện Kon Plong

Mã số thuế: 6100160103-296 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thủy
Địa chỉ: Tiểu khu 483A, thôn Măng Đen, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thanh Bình I Tại Konplông

Mã số thuế: 6100177499-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cư
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, , Huyện Kon Plông, Kon Tum

Phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: 6100223385 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Sơn
Địa chỉ: , , Huyện Kon Plông, Kon Tum