Tìm kiếm
Có 1.383 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THổ TANG VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100686174-368 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Đông Cả, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VĩNH TườNG VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100686174-372 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dũng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CN Vĩnh Phúc- Cty TNHH thương mại Trần Hồng Quân

Mã số thuế: 0101058817-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Hưng
Địa chỉ: Cụm KTXH Tân Tiến, xã Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI Và CôNG NGHệ - TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0101619727-002 - Người đại diện pháp luật: Tạ Ngọc Phúc
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Macro- Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0102373314-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hà
Địa chỉ: Cụm Kinh tế xã hội, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Tự Lực I

Mã số thuế: 0103477073-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Du Lịch Phát Đạt

Mã số thuế: 0104151860-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ngọ
Địa chỉ: Thôn Nhật Tân, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH VĩNH PHúC - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI THàNH TIếN

Mã số thuế: 0104910194-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM VĂN ĐỊNH
Địa chỉ: Tại CN 04-02, Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN DI ĐộNG VIệT NAM VNN MEDIA

Mã số thuế: 0105350636 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hòa Khánh
Địa chỉ: Thôn Yên Trù, Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và PHụ TùNG ô Tô THàNH ĐạT - CHI NHáNH TỉNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0105629902-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tỉnh
Địa chỉ: Ngõ 6, phố Lãng Phiêu Hầu, thôn Nhật Tân, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THIêN BảO PHáT TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0105801906-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Nghị
Địa chỉ: Đội 5, Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Chung Thương

Mã số thuế: 0105964058-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Hoa Đà, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN PHáT MEDIA VIệT NAM

Mã số thuế: 0106149521 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Hào
Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Viettek Việt Nam

Mã số thuế: 0106158766 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Thuận
Địa chỉ: Thôn Táo, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Hợp Tác Quốc Tế Bảo Ngân Việt Nam

Mã số thuế: 0106200256 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Khu Bắc Cường, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN GIảI TRí Số NGâN Hà

Mã số thuế: 0106200859 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Xóm Mới, Thôn Yên Trù, Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ISS VIệT NAM

Mã số thuế: 0106249798 - Người đại diện pháp luật: Tô Đình Lâm
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Yên Trù, Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN THí NGHIệM XâY DựNG THăNG LONG

Mã số thuế: 0106796409 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Công
Địa chỉ: Thôn Yên Trình, Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THế GIớI SữA TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0106933743-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Khu 03, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ VINVAS VIệT

Mã số thuế: 0107043648 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quốc Hữu
Địa chỉ: Thôn Sơn Kiệu, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc