Tìm kiếm
Có 673 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH DUYêN Hà - CAM RANH

Mã số thuế: 0100520789-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Duyên
Địa chỉ: Lô D9B, Khu 3, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CAM LâM KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100686174-296 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 388 đường Trường Chinh, tổ Dân phố Nghĩa Đông, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN GOLDEN BAY NHA TRANG

Mã số thuế: 0108316866 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thanh Xuân
Địa chỉ: D16-31-58, khu đô thị Golden Bay, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI ESUNCO

Mã số thuế: 0202019003 - Người đại diện pháp luật: ĐỒNG VĂN TĨNH
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CHI NHáNH TổNG CôNG TY VậT LIệU XâY DựNG Số 1 - CôNG TY Cổ PHầN - CôNG TY CáT CAM RANH FICO

Mã số thuế: 0300402493-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Hợp Tác Đầu Tư Giao Thông Vận Tải Tại Nha Trang

Mã số thuế: 0300450289-005 - Người đại diện pháp luật: Văn Ngọc Minh
Địa chỉ: Thôn Cửu Lợi, Xã Cam Hòa, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Chi nhánh Công ty CP Hưng Đạo Container tại Nha Trang

Mã số thuế: 0301411035-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Đường số 2, lô E5, khu CN Suối Dầu, , Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH NGọC LAN

Mã số thuế: 0302084091 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Lập
Địa chỉ: lô D11, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Đại lộ Nguyễn Tất, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MặT TRờI NHA TRANG

Mã số thuế: 0302095417-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Phương
Địa chỉ: Lô D8-D9-D10-D11 Khu công nghiệp Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Chi nhánh CTy TNHH Nhựa Trường Thịnh

Mã số thuế: 0302592916-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Nãi
Địa chỉ: Thôn Cây Xoài, Suối Tân, , Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Công ty TNHH Phân bón Sông Lam - CN Cam Ranh

Mã số thuế: 0303931819-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Hồng Sơn
Địa chỉ: thôn Vĩnh Đông, Cam An Nam, , Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THáI BìNH DươNG - NHà MáY NươC CAM LâM

Mã số thuế: 0304240557-003 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đình Thái
Địa chỉ: TDP Tân Hòa 2, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THáI BìNH DươNG - Xí NGHIệP SảN XUấT NướC Đ

Mã số thuế: 0304240557-005 - Người đại diện pháp luật: Võ Hoàng Nguyên
Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự , Tổ dân phố Tân Hòa 2, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Chi Nhánh Khánh Hòa - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng Lý Trần

Mã số thuế: 0304633318-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Huy
Địa chỉ: Thôn Phú Bình 2, Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DU LịCH HồNG NGọC VIệT

Mã số thuế: 0305123158 - Người đại diện pháp luật: Lương Thành Thiêm
Địa chỉ: Lô D8a, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CN Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Diệp Trang

Mã số thuế: 0305806108-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Anh Thọ
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thị trấn Cam Đức, , Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Kế XâY DựNG GIA Hồ - CHI NHáNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0305846100-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Xuân Đạt
Địa chỉ: thôn Lập Định, Xã Cam Hòa, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Tùng Dương - Chi Nhánh Khánh Hòa

Mã số thuế: 0307433941-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Sỹ
Địa chỉ: Thôn Bãi Giếng 2, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CôNG TY Cổ PHầN NAM VIệT THáI SơN - CHI NHáNH NHA TRANG

Mã số thuế: 0309134376-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duẩn
Địa chỉ: D16-27-49 Khu đô thị Golden Bay, Bắc bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HảI THIêN SơN TạI KHáNH HòA

Mã số thuế: 0309863033-002 - Người đại diện pháp luật: PHẠM DUY QUANG
Địa chỉ: Tổ dân phố Bãi Giếng 1, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa