Tìm kiếm
Có 637 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TạI TỉNH KIêN GIANG - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VIễN THôNG TRí VIệT

Mã số thuế: 0103734186-016 - Người đại diện pháp luật: Dương Mạnh Hùng
Địa chỉ: Lô H nền 2 đường Trần Hưng Đạo, khu phố Ba Hòn, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TổNG CôNG TY TRUYềN HìNH CáP VIệT NAM TạI TỉNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0105926285-055 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Ngọc
Địa chỉ: Lô H nền 2, đường Trần Hưng Đạo, khu phố Ba Hòn, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Chi Nhánh Kiên Giang - CTy CP Truyền Hình Tương Tác Việt Nam

Mã số thuế: 0105941484-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Sơn Thành
Địa chỉ: Lô H Nền 2, Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Ba Hòn, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Thạch Tại Kiên Giang

Mã số thuế: 0300417027-007 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Bình Dương
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Rẫy Mới, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

CôNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIệT NAM) - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0300608568-001 - Người đại diện pháp luật: Philippe Bernard Richart
Địa chỉ: Liên tỉnh lộ 11, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản

Mã số thuế: 0301260749-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Bài
Địa chỉ: Tổ 1A, ấp Hòa Lập, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG Hà TIêN 1 - NHà MáY XI MăNG KIêN LươNG

Mã số thuế: 0301446422-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phúc
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Lò Bom, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Chi nhánh Kiên Lương - Công ty TNHH MTV Blue Exchange

Mã số thuế: 0302567652-123 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Thọ
Địa chỉ: Số 554, Quốc lộ 80, Khu phố Ngã Ba, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và CôNG NGHIệP TâN TạO

Mã số thuế: 0302670307-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoàng ân
Địa chỉ: Tổ 9, khu phố Hòa Lập, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI BIểN TâY

Mã số thuế: 0303349752-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Rẫy Mới, Xã Bình Trị, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nguyễn Phan Tại Kiên Giang

Mã số thuế: 0303625931-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tường Vi
Địa chỉ: Số 45, tổ 6, ấp Kiên Sơn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Chi Nhánh Công ty TNHH Song Long Thọ Tại Kiên Lương

Mã số thuế: 0304709045-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Tổ 4, khu phố Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HữU DươNG TạI KIêN GIANG

Mã số thuế: 0305928480-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: ấp Ba Núi, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Công ty Cổ phẩn Khoáng sản và đầu tư Thiên Nhiên

Mã số thuế: 0307479128 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Lầu 2, Số 170, Tổ 16, Khu phố Tám Thước, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

CửA HàNG FPTSHOP KIêN GIANG 2 - CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT

Mã số thuế: 0311609355-137 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bạch Điệp
Địa chỉ: Số 12 Quốc Lộ 80, khu phố Cư Xá Mới, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vận Tải Nam Phương Tại Kiên Giang

Mã số thuế: 0312466043-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hiếu
Địa chỉ: Số 388, tổ 06, ấp Ba Núi, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VIệT NAM CATERING

Mã số thuế: 0312635407-008 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Trung Toàn
Địa chỉ: Liên Tỉnh lộ 11, tổ 02, ấp Ba Núi, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Phân Bón Nông Phát

Mã số thuế: 0313174847-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Trí
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Lung Lớn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Văn phòng luật sư Chấn Lai - Chi nhánh Kiên Giang

Mã số thuế: 0314365925-002 - Người đại diện pháp luật: Mai Hồng Hải
Địa chỉ: Số 614 Trần Hưng Đạo, tổ 26 KP Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Công ty TNHH y học cổ truyền ánh sáng phát triển tài năng - Chi nhánh Kiên Lương

Mã số thuế: 0314957128-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc
Địa chỉ: Số 680 Trương Công Định, Khu Phố Cư Xá, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang