Tìm kiếm
Có 1.135 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh công ty in tạp chí cộng sản tại Hưng Yên

Mã số thuế: 0100111056-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Huy
Địa chỉ: ., Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáNH KẹO HảI CHâU (NHà MáY BáNH KẹO HảI CHâU)

Mã số thuế: 0100114184-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hội
Địa chỉ: Khu Đồng Thuỷ, thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hapulico

Mã số thuế: 0100382419 - Người đại diện pháp luật: La Quý Hưng
Địa chỉ: Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Cường

Mã số thuế: 0100575146-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tuấn
Địa chỉ: Thôn Phi Liệt, Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Công Ty TNHH Xuất Khẩu Gốm Sứ Bát Tràng

Mã số thuế: 0100596072 - Người đại diện pháp luật: Lương Ngọc Quy
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

CôNG TY TNHH GốM Sứ QUANG VINH - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100596957-002 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Vinh
Địa chỉ: Thửa số 24, tờ bản đồ số 1, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VăN GIANG HưNG YêN II

Mã số thuế: 0100686174-823 - Người đại diện pháp luật: Tô Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Công Luận 1, Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và TRANG TRí NộI THấT TRUNG á

Mã số thuế: 0100775120 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Việt Hà
Địa chỉ: Thôn Như Lân, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Công Ty TNHH Nam Cường - Chi Nhánh Hưng Yên

Mã số thuế: 0100994700-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Đa Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Hạnh - Cửa Hàng Vàng Bạc Đức Hạnh

Mã số thuế: 0101119033-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Luận
Địa chỉ: Số nhà 310, Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

CôNG TY TNHH KIM KHOáNG THăNG LONG

Mã số thuế: 0101194400 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Tuấn
Địa chỉ: Số 135A, khu nhà phố Thảo Nguyên, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Công ty TNHH Thiên Phước

Mã số thuế: 0101217418 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hợp
Địa chỉ: Thôn Nhuận Tháp , xã Phụng Công, , Huyện Văn Giang, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NướC UốNG TINH KHIếT SàI GòN SAPUWA

Mã số thuế: 0101309115-001 - Người đại diện pháp luật: LÊ ĐÌNH PHAN
Địa chỉ: Số 379B, Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Hợp Tác Xã Thủy Sản Tâm Đức - Chi Nhánh Văn Giang - Hưng Yên

Mã số thuế: 0101326657-001 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm thị Kim Bình
Địa chỉ: Thôn đại tài, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ECOPARK

Mã số thuế: 0101395308 - Người đại diện pháp luật: Đào Ngọc Thanh
Địa chỉ: Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Và ĐầU Tư CôNG NGHệ VIệT

Mã số thuế: 0101395386 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Hùng
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bảo, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN MERAP

Mã số thuế: 0101400572 - Người đại diện pháp luật: Đào Xuân Dinh
Địa chỉ: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Toàn á Tại Hưng Yên

Mã số thuế: 0101402097-002 - Người đại diện pháp luật: An Ngọc Đạt
Địa chỉ: Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

CôNG TY TNHH BAO Bì VIệT HUY

Mã số thuế: 0101421036 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Hùng
Địa chỉ: Thôn Như Phượng Thượng, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN Vệ SINH MôI TRườNG Hà NộI

Mã số thuế: 0101466534 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hải ứng
Địa chỉ: Thôn Phúc Thọ, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Hưng Yên