Tìm kiếm
Có 458 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THANH MIệN HảI DươNG

Mã số thuế: 0100686174-122 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nam
Địa chỉ: Số 163, Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Hà PHươNG - CHI NHáNH THANH MIệN

Mã số thuế: 0101609461-004 - Người đại diện pháp luật: PHẠM VĂN QUYẾT
Địa chỉ: Số 22 phố Nguyễn Nghi, khu đô thị Hà Phương, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HòA QUầN

Mã số thuế: 0103850418-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Cầu
Địa chỉ: Lô CN 9 cụm Công nghiệp Đoàn Tùng, Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Cơ Sở Sản Xuất Máy, Trang Thiết Bị Y Tế Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tuệ Mỹ - Chi Nhánh Hải D

Mã số thuế: 0105122196-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Tuân
Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, Xã Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Chi Nhánh Hải Dương - Công Ty TNHH Dịch Vụ Kinh Tế Kỹ Thuật Bắc Trung Nam

Mã số thuế: 0105325661-001 - Người đại diện pháp luật: Giang Trung Thanh
Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, Xã Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tiến Thành Việt Nam- Chi Nhánh Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0105834267-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Thọ Xuyên, Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Hưng Việt

Mã số thuế: 0106463093 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thế Hưng
Địa chỉ: Thôn La Xá, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Tiến Thành Việt Nam

Mã số thuế: 0106587500 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Thọ Xuyên, Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế Minh Quang - Chi Nhánh Hải Dương

Mã số thuế: 0106708152-002 - Người đại diện pháp luật: Tạ Quang Hậu
Địa chỉ: Thôn Triệu Nội, , Huyện Thanh Miện, Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AT GREENSTAR

Mã số thuế: 0106926834 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Tiệp
Địa chỉ: Xóm Thượng, Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

CHI NHáNH HảI DươNG - CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN GIáO DụC SUNCO

Mã số thuế: 0107065874-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Hưởng
Địa chỉ: Thôn Tiên Sơn, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

CửA HàNG THờI TRANG BILUXURY THANH MIệN - HảI DươNG - CôNG TY Cổ PHầN THờI TRANG BIMART

Mã số thuế: 0107273793-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Tùng
Địa chỉ: 91 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT KUBOTA VIệT NAM

Mã số thuế: 0107794098-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Viện
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Đào Lâm, Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KOREA HANA

Mã số thuế: 0108408161 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Làn
Địa chỉ: Thôn Tiên Lữ, Xã Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG MINH CôNG

Mã số thuế: 0109101870 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thành Công
Địa chỉ: Khu dân cư số 1, Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

UBND xã Lam Sơn

Mã số thuế: 0800107009 - Người đại diện pháp luật: Trương Mậu Nhân
Địa chỉ: xã Lam Sơn, Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Quỹ tín dụng nhân dân Đoàn Tùng

Mã số thuế: 0800107143 - Người đại diện pháp luật: Trương công Định
Địa chỉ: Khu 2 - TTr Đoàn Tùng, Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Quỹ tín dụng nhân dân Ngô Quyền

Mã số thuế: 0800107182 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Vũ Xá - Xã Ngô Quyền, Xã Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Tùng

Mã số thuế: 0800107270 - Người đại diện pháp luật: Vũ Trọng Tiến
Địa chỉ: Xã Thanh Tùng, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

QUỹ TíN DụNG NHâN DâN Tứ CườNG

Mã số thuế: 0800107344 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Định
Địa chỉ: Thôn An Nghiệp, Xã Tứ Cường, Huyện Thanh Miện, Hải Dương