Tìm kiếm
Có 290 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Ngọc Hiển Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-357 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Hận
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

CôNG TY TNHH CON TôM

Mã số thuế: 0314037748 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thành
Địa chỉ: Số 131, ấp ông Quyền, Xã Tân ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG SONG âN CHI NHáNH Cà MAU

Mã số thuế: 1602106245-001 - Người đại diện pháp luật: CAO VĂN ÚT
Địa chỉ: Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Chí Tâm Ii

Mã số thuế: 2000237531 - Người đại diện pháp luật: Hứa Thành Công
Địa chỉ: ấp Rạch Gốc A, Xã Tân ân, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Hoàng Quân

Mã số thuế: 2000237683 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Nở
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau

Mã số thuế: 2000269540-017 - Người đại diện pháp luật: Tạ Huỳnh Vĩnh Trường
Địa chỉ: ấp Cồn Mũi, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Chi cục thi hành án dân sự Ngọc Hiển

Mã số thuế: 2000269639-013 - Người đại diện pháp luật: Hứa Việt Thành
Địa chỉ: Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường THPT Ngọc Hiển

Mã số thuế: 2000269780-007 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Thanh
Địa chỉ: Xã Tân Ân, , Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường Trung học phổ thông Viên An

Mã số thuế: 2000269780-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thảo
Địa chỉ: Xã Viên An, , Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường THCS xã Tân Ân Tây

Mã số thuế: 2000269780-013 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tâm
Địa chỉ: Xã Tân Ân Tây, , Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường mẫu giáo Thị trấn Rạch Gốc

Mã số thuế: 2000269780-021 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Oanh
Địa chỉ: Xã Tân ân, , Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường THCS xã Viên An Đông

Mã số thuế: 2000269780-023 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuyết Lan
Địa chỉ: ấp Nhưng Miên, xã Viên An Đông, , Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường Mẫu giáo xã Viên An

Mã số thuế: 2000269780-056 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Khẩn
Địa chỉ: ấp ông Trang, Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường tiểu học 4 xã Viên An Đông

Mã số thuế: 2000269780-057 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Sơn
Địa chỉ: ấp Kinh Ráng, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường tiểu học 2 xã Viên An

Mã số thuế: 2000269780-058 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Hoa
Địa chỉ: Vịnh Nước Sôi, Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường tiểu học 3 xã Viên An Đông

Mã số thuế: 2000269780-061 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Vĩnh
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường THCS xã Tâm Giang Tây

Mã số thuế: 2000269780-063 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Diền
Địa chỉ: ấp Chợ Thủ A, Xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường tiểu học 2 xã Viên An Đông

Mã số thuế: 2000269780-064 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Quyên
Địa chỉ: ấp Xẻo Lá, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường tiểu học 1 xã Viên An

Mã số thuế: 2000269780-065 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Thành
Địa chỉ: ấp Ông Trang, Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Trường tiểu học xã Tân ân

Mã số thuế: 2000269780-066 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xuyên
Địa chỉ: ấp Rạch Gốc, Xã Tân ân, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau