Tìm kiếm
Có 501 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHâU THàNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100686174-676 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Minh
Địa chỉ: Số 25, đường 781, khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SKEY VIệT NAM

Mã số thuế: 0107334407-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Gò nỗi, Xã Ninh Điền, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh-CO.OPMART Châu Thành Tây Ninh

Mã số thuế: 0301175691-049 - Người đại diện pháp luật: Phan Lê Nhật Trường
Địa chỉ: Đường 781, KP3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI CM

Mã số thuế: 0302087328 - Người đại diện pháp luật: Bui Phuong Loan
Địa chỉ: Số 543 đường 781, ấp Suối Muồn, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI CM

Mã số thuế: 0302087328-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Phương Loan
Địa chỉ: Số 2826 ấp Suối Muồn, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

Công Ty Cổ Phần Hà Lan - Chi Nhánh Tây Ninh

Mã số thuế: 0302574868-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tưởng
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Điền, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

CHI NHáNH TâY NINH CôNG TY TNHH HồNG VĩNH PHáT

Mã số thuế: 0303212451-006 - Người đại diện pháp luật: Đặng Phùng Khải Hoàn
Địa chỉ: Số 119, ấp Nam Bến Sỏi, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TUấN âN NGUYêN CửA HàNG VậT LIệU XâY DựNG THANH HOàNG PHúC

Mã số thuế: 0303305000-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Loan Anh
Địa chỉ: Số 979 lộ 786, ấp Thanh Trung, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

CôNG TY TNHH PHâN BóN ĐấT PHúC

Mã số thuế: 0303844274 - Người đại diện pháp luật: Võ Tấn Dũng
Địa chỉ: Số 386, Đường 786, ấp Long Chẩn, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phân Bón Đất Phúc Nhà Máy Phân Bón Đất Phúc

Mã số thuế: 0303844274-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Tấn Dũng
Địa chỉ: Số 386, đường 786, ấp Long Chẩn, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

CôNG TY Cổ PHầN SINH á (SCHEM)

Mã số thuế: 0304586516 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thanh Sang
Địa chỉ: Số 62, ấp Sa Nghe, Xã An Cơ, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DũNG PHươNG

Mã số thuế: 0304635883 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hùng
Địa chỉ: ấp Thanh Sơn, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

Chi Nhánh Tây Ninh - Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp Và Thương Mại Thiên Phú

Mã số thuế: 0305988899-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Huynh
Địa chỉ: Số C1/45, tổ 3, ấp Tua Hai, Xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông á Châu

Mã số thuế: 0309930995-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Tổ 8, đường ĐT 781, ấp Bình Long, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

CôNG TY TNHH THIếT Kế KIếN TRúC & NộI THấT XâY DựNG SảN XUấT PHúC GIA HY

Mã số thuế: 0310495257 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Nghĩa
Địa chỉ: Chợ Hòa Bình, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kim Loại Màu An Thịnh Phát

Mã số thuế: 0311867229-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Duy Lâm
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Thành Bắc, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Thắng Lợi

Mã số thuế: 0311987050-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Hạnh
Địa chỉ: Thửa đất số 197, tờ bản đồ số 10, ấp Thanh An, Xã An Bình, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Thư Gps

Mã số thuế: 0312813258-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Nguyễn Thùy Vy
Địa chỉ: Trung tâm Văn hóa Thể dục và Thể thao, khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Kho Vận Xăng Dầu Tây Nam - Trạm Xăng Dầu Sư Đoàn 5

Mã số thuế: 0313486042-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Loan
Địa chỉ: Tổ 11, ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THIếT Kế THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TíN THàNH

Mã số thuế: 0314184887-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trọng Lộc
Địa chỉ: Thửa đất số 111, 135, tờ bản đồ số 12, ấp Tân Định, Xã Biên Giới, Huyện Châu Thành, Tây Ninh