Tìm kiếm
Có 983 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN XUâN LộC ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100686174-594 - Người đại diện pháp luật: Vũ Duy Phương
Địa chỉ: Số 296, Đường Trần Phú, Khu 3, Thị trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN CHăN NUôI VIệT NAM

Mã số thuế: 0106525222 - Người đại diện pháp luật: TRƯƠNG VĂN VẠN
Địa chỉ: 152 Đường Song Hành - ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CôNG TY TNHH MTV KINH DOANH PHáT TRIểN Đô THị Và Hạ TầNG Hà NộI - CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0107356880-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuyên
Địa chỉ: 96, ấp Bình Tân, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CôNG TY TNHH BAMISO VIệT NAM

Mã số thuế: 0108489587 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN DŨNG
Địa chỉ: 152 Đường Song Hành , ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn Tại Đồng Nai

Mã số thuế: 0300632232-018 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đông
Địa chỉ: Số 4738, QL 1A, ấp Nông Doanh, Xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Chi Nhánh Tổng Công Ty Mía Đường Ii - Công Ty Cổ Phần - Nhà Máy Cồn Xuân Lộc

Mã số thuế: 0300673461-014 - Người đại diện pháp luật: Thiều Văn Chuẩn
Địa chỉ: ấp 3, Xã Xuân Tâm, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty TNHH SX - TM - DV Minh Hưng

Mã số thuế: 0301886818-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Vũ Sơn
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH XUâN LộC

Mã số thuế: 0302567652-156 - Người đại diện pháp luật: Trần Trương Quốc Việt
Địa chỉ: Số 154, Hùng Vương, KP 5, Thị trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Nhà Máy SX Gạch Ngói Nung Thanh Thái (Đồng Nai)

Mã số thuế: 0302629059-001 - Người đại diện pháp luật: TRịNH THế THANH
Địa chỉ: ấp 4, Xã Xuân Tâm, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc - Xây Dựng Phú Gia Thịnh

Mã số thuế: 0303303980-005 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quốc Bảo
Địa chỉ: 2519, QL1, ấp Suối Cát 1, Xã Suối Cát, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THứC ăN Và THứC UốNG GạO

Mã số thuế: 0304076353-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Sóc Ba Buông, tổ 11, ấp 2, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Chi Nhánh Tại Đồng Nai - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hòa Lộc

Mã số thuế: 0306146655-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Trần Nguyên Kha
Địa chỉ: Số 9, ấp 4, Xã Xuân Tâm, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐồNG NAI - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT TâN HOàNG HUY

Mã số thuế: 0306361934-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàng
Địa chỉ: Tổ 9, Đường Tà Lú, ấp 5, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ RồNG á CHâU

Mã số thuế: 0307259429-006 - Người đại diện pháp luật: Đinh Quốc Hùng
Địa chỉ: 17, Phan Chu Trinh, Khu phố 4, Thị trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Cơ ĐIệN

Mã số thuế: 0309098664-001 - Người đại diện pháp luật: CAO LAI VIỆT
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 1, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI ANH LINH

Mã số thuế: 0309381544-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Đức Anh
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Thọ Hòa, Xã Xuân Thọ, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đào Tạo Chuyên Gia Di Động

Mã số thuế: 0310181500 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Vương
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty TNHH Trang Trại Hoàng Huy

Mã số thuế: 0310186788-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Hùng
Địa chỉ: ấp Cây Đa, Xã Suối Cao, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư A.R.T

Mã số thuế: 0311501489-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Phúc Độ
Địa chỉ: Đường Xuân Tâm - Trảng Táo, Tổ 2, ấp 4, Xã Xuân Tâm, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ AN NINH THế GIớI - CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0311629030-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Công Luận
Địa chỉ: Số 2350, Quốc Lộ 1, ấp 6, Xã Xuân Tâm, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai