Tìm kiếm
Có 8.041 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHOá VIệT - TIệP TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100100537-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Toàn
Địa chỉ: 38 đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

CHI NHáNH TổNG CôNG TY MAY 10 - CôNG TY Cổ PHầN TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100101308-033 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: 304 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí 4 Và Xây Dựng Thăng Long - Chi Nhánh Cần Thơ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 9

Mã số thuế: 0100104436-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Huyên
Địa chỉ: 635, lầu 1, đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và DU LịCH - CHI NHáNH MIềN TâY

Mã số thuế: 0100107074-003 - Người đại diện pháp luật: Đinh Tuấn Kiệt
Địa chỉ: Số 96/11 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NHà XUấT BảN GIáO DụC TạI THàNH PHố CầN THơ

Mã số thuế: 0100108543-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái An
Địa chỉ: 162D, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

VIETTEL CầN THơ - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thuận
Địa chỉ: Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Chi cục Đăng kiểm Số 8

Mã số thuế: 0100109120-007 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mỵ
Địa chỉ: 138 B1 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Công ty Bảo hiểm Pjico Cần Thơ

Mã số thuế: 0100110768-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Luân
Địa chỉ: 110 CMT8, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại Cần Thơ

Mã số thuế: 0100111289-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Vũ Phương Linh
Địa chỉ: số 316 đường 30 tháng 04, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM -CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0100111948-040 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VIỆT QUỐC
Địa chỉ: Số 9 Phan Đình Phùng, P Tân An, , Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TâY Đô

Mã số thuế: 0100111948-132 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trung
Địa chỉ: Số 54, đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG CầN THơ - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-021 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Lương Ngọc
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trãi, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0100112437-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Long Giang
Địa chỉ: 03-05-07 Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại CầnThơ

Mã số thuế: 0100148391-009 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Lộc
Địa chỉ: 12 Hoà Bình, phường An Cư, , Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố CầN THơ

Mã số thuế: 0100150619-041 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Bửu Tộc
Địa chỉ: 12 Hòa Bình, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐồNG BằNG SôNG CửU LONG

Mã số thuế: 0100150619-137 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Phương Kiên
Địa chỉ: 53-53A, Võ Văn Tần, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH TâY Đô

Mã số thuế: 0100150619-183 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thức
Địa chỉ: 05 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0100230800-023 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Hồng
Địa chỉ: 45A-47, đường 30/4, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM-CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0100233488-005 - Người đại diện pháp luật: Lương Thuận Phú
Địa chỉ: Tầng 1,2 Tòa nhà VCCI, số 12 Hòa Bình, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0100233583-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhiều
Địa chỉ: 52-54, Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ