Tìm kiếm
Có 665 kết quả tìm kiếm
KCN Đông Mai - Công ty kinh doanh bất động sản Viglacera

Mã số thuế: 0100108173-026 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đông Mai, Phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã QUảNG YêN QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-236 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Hạnh
Địa chỉ: Số 1, phố Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ngân Hà Tại Quảng Ninh

Mã số thuế: 0101261329-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tô Hiệu
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CHI NHáNH QUảNG NINH - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư AN PHáT

Mã số thuế: 0101504902-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: số nhà 107, khu Đường Ngang, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THươNG MạI VIệT PHáT - TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0105624728-035 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Vân
Địa chỉ: Số nhà 1008, khu Đường Ngang, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN BTE- CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0106697937-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số nhà 267, Khu Cát Thành, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VQC TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0106751486-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng phú cường
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư HợP TáC QUốC Tế HOàNG GIA - CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0106859715-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Yến
Địa chỉ: Số nhà 29, Nguyễn Du, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN THươNG MạI TRườNG GIANG

Mã số thuế: 0107673569 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Hương Giang
Địa chỉ: Số nhà 15, đường Trần Khánh Dư, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT ĐầU Tư Và XúC TIếN THươNG MạI HC

Mã số thuế: 0107945075 - Người đại diện pháp luật: Vũ Trọng Cường
Địa chỉ: Tổ 6, Khu 4, Phường Cộng Hòa, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Luật TNHH My Way

Mã số thuế: 0108363224-001 - Người đại diện pháp luật: Lãnh Thị Mai Hương
Địa chỉ: Số nhà 150, đường Ngô Quyền, khu phố 5, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH Y DượC LANG CườNG

Mã số thuế: 0108705291 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG ANH QUYỀN
Địa chỉ: Số 149 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Văn phòng luật sư 365 - Chi nhánh Quảng Ninh

Mã số thuế: 0108832363-001 - Người đại diện pháp luật: trần hoàng cẩm vân
Địa chỉ: Thôn Cửa Tràng, Xã Tiền An, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH YAZAKI HảI PHòNG VIệT NAM TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0200438947-002 - Người đại diện pháp luật: Akino Yoshihiko
Địa chỉ: Lô đất CN-02, KCN Đông Mai, Phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Tại Quảng Ninh

Mã số thuế: 0200585444-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Anh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THIêN CHí - CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0200742023-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuý Ngân
Địa chỉ: Số nhà 20 , Khu Lâm Sinh 2, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU XIN YUAN - CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0201715329-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lộc
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BảO Vệ ANH HUY TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0201725750-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VIỆT HÙNG
Địa chỉ: Số nhà 44, Khu 9, phố Hồ Xuân Hương, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH LAN CHI BUSINE.SS Hà NAM - CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0700644578-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Yên Giang, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CHI NHáNH QUảNG NINH - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN TONMAT

Mã số thuế: 2300238060-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Anh
Địa chỉ: Lô đất CN-02, khu công nghiệp Đông Mai, Phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh