Tìm kiếm
Có 6.782 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH CôNG TY Cổ PHầN KHóA VIệT - TIệP

Mã số thuế: 0100100537-002 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thế Cường
Địa chỉ: 157-159 Song Hành, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Pin Hà Nội Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100100752-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Giang
Địa chỉ: 369J An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY MáY Và THIếT Bị CôNG NGHIệP - CTCP

Mã số thuế: 0100101379-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh Tú
Địa chỉ: 901 Hồng Bàng, Phường 09, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Tử Công Nghiệp Việt Nam

Mã số thuế: 0100101837-010 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang ý
Địa chỉ: 275 Hùng Vương, Phường 09, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Du Lịch (TP Hà Nội)

Mã số thuế: 0100107074-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Hùng
Địa chỉ: 48 Đường Số 28 KDC Bình Phú P.10, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH TâY

Mã số thuế: 0100112437-022 - Người đại diện pháp luật: Võ Minh Trí
Địa chỉ: 129-129A Hậu Giang, Phường 05, Quận 6, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH CHợ LớN

Mã số thuế: 0100150619-124 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Kế
Địa chỉ: 49 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH CHợ LớN

Mã số thuế: 0100230800-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Hoàng
Địa chỉ: 78-80-82 Hậu Giang, Phường 06, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thái (Tp. Hà Nội)

Mã số thuế: 0100368686-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Vinh
Địa chỉ: 83-83A Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH 6

Mã số thuế: 0100686174-020 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Đức
Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng P.02, Phường 02, Quận 6, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM HOA

Mã số thuế: 0100686174-063 - Người đại diện pháp luật: Trần Phước Sang
Địa chỉ: 241 Hậu Giang, Phường 05, Quận 6, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100686174-070 - Người đại diện pháp luật: Đàm Quốc Tuấn
Địa chỉ: 358 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thuận Hưng (TP.Hà Nội)

Mã số thuế: 0100792983-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Sơn
Địa chỉ: 72 Lô IV Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN XâY DựNG MIềN BắC

Mã số thuế: 0101112038-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thịnh
Địa chỉ: 199/2C Đường Lê Quang Sung, Phường 06, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Vinh

Mã số thuế: 0101171097-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Huy Hùng
Địa chỉ: 187/7A Đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty TNHH Dịch Vụ Khuyến Ngư Trung ương

Mã số thuế: 0101183832-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tài
Địa chỉ: 63T Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

CN Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Cty Cổ Phần Thú Y Xanh Việt Nam (TP Hà Nội)

Mã số thuế: 0101192989-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Vinh
Địa chỉ: 83-83A Lý Chiêu Hoàng P.10, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BóNG ĐèN PHíCH NướC RạNG ĐôNG

Mã số thuế: 0101526991-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Quang
Địa chỉ: 177 - 179 Đường số 26, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BóNG ĐèN PHíCH NướC RạNG ĐôNG (TP. Hà NộI) - TRUNG TâM KINH DOANH Và DịCH

Mã số thuế: 0101526991-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Nam Thành
Địa chỉ: 177 - 179 Đường Số 26, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty Cổ Phần Cơ Khí Điện Long Giang (TP Hà Nội)

Mã số thuế: 0101527787-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Thành Quang
Địa chỉ: 199 Kinh Dương Vương, Phường 01, Quận 6, Hồ Chí Minh