Tìm kiếm
Có 368 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BìNH LụC Hà NAM II

Mã số thuế: 0100686174-714 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Mạnh
Địa chỉ: Tiểu khu Bình Thắng, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN MAY PHú LộC

Mã số thuế: 0103663915 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn ông Cân, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần May Phú Lộc

Mã số thuế: 0103663915-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Thủy
Địa chỉ: Ngã tư Đô Hai, Xã An Lão, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN MạNH TIếN

Mã số thuế: 0103688469 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Tiên Lý, Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY TNHH ELMICH VIệT NAM

Mã số thuế: 0105315261 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trường Khánh
Địa chỉ: Cụm CN-TTCN An Thái, , Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN SơN QUốC Tế LUXSEN

Mã số thuế: 0105953225 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Lô số 4, thửa đất số 10, Cụm CN-TTCN Bình Lục, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Cơ Sở Chế Biến Cá Kho Cổ Truyền - Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Làng Việt

Mã số thuế: 0106546039-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Võ Sỹ
Địa chỉ: Xóm 9 Cát Lại, Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY TNHH ASIA - TEA VIệT NAM

Mã số thuế: 0106586320 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Nghĩa
Địa chỉ: Cầu Họ, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THế GIớI SữA TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0106933743-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích
Địa chỉ: Tiểu khu Bình Tiến, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY TNHH DATCOM

Mã số thuế: 0107409035 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Viết Thiết
Địa chỉ: Cầu Họ, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY TNHH POWER GROUP - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0107634993-005 - Người đại diện pháp luật: Dương Tuấn Anh
Địa chỉ: 198 Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY TNHH THựC PHẩM MAI THùY CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0107784075-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy
Địa chỉ: Tiểu khu Bình Minh, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DAEJIN SANUP VIệT NAM

Mã số thuế: 0107889705-001 - Người đại diện pháp luật: Park Yoon Ho
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ GIảI PHáP THôNG MINH SMART AUTO CARE

Mã số thuế: 0108039330 - Người đại diện pháp luật: Phạm Vũ Thắng
Địa chỉ: Cầu Họ, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP THôNG MINH SMART SHIP

Mã số thuế: 0108039348 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Địa chỉ: Cầu Họ, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và DịCH Vụ THươNG MạI HOàNG LONG

Mã số thuế: 0108111876 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Phố mới Cầu Trắng, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY CP THựC PHẩM HữU Cơ VIệT NHậT TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0108168008-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Châu
Địa chỉ: Thôn Mỹ Đôi, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN Và HóA CHấT TâN á ĐạI THàNH TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0108705686-005 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HUẾ
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA TâN á ĐạI THàNH TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0315661606-003 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HUẾ
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục, Hà Nam

CôNG TY CP CôNG NGHệ SINH HọC TâN VIệT (ĐượC CHUYểN ĐổI Từ: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN

Mã số thuế: 0500463768 - Người đại diện pháp luật: Trương Long Vân
Địa chỉ: Tiểu khu Bình Long, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam