Tìm kiếm
Có 221 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi Nhánh Huyện Cầu Kè Trà Vinh

Mã số thuế: 0100686174-682 - Người đại diện pháp luật: Từ Bá Thoại
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VIET HEALTHY TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0100698941-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Dạ Hương
Địa chỉ: ấp Trà ốt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nrc Thành Phát

Mã số thuế: 0312394825-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Độ
Địa chỉ: ấp 1, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PETRO-RAMCO TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0314316702-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: ấp Trà Mẹt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG TàI NăNG SâN KHấU

Mã số thuế: 0314659763 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lên
Địa chỉ: 448 ấp Hội An, Xã Hòa Tân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PETRO-SG TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0316405316-001 - Người đại diện pháp luật: LƯU TRIỆU THANH
Địa chỉ: ấp Trà Mẹt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Chi nhánh Nhà Máy Nước Đá Kim Chung

Mã số thuế: 1500237383-004 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Chung
Địa chỉ: Khóm 5, TT Cầu Kè, , Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRươNG ĐứC HUY TạI TRà VINH

Mã số thuế: 1500583062-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Tấn Huy
Địa chỉ: ấp Trà ốt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm-Dv-Xd Tiến Quang

Mã số thuế: 1500646361-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tiến
Địa chỉ: 119, ấp Trà Mẹt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Hùng Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500832311-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Bé Ba
Địa chỉ: ấp Chông Nô III, Xã Hòa Tân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

CôNG TY TNHH PHúC NGọC PHáT

Mã số thuế: 1702054488 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Khánh
Địa chỉ: ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUốC HưNG - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 1800503237-006 - Người đại diện pháp luật: Tô Kiều Tuyết Loan
Địa chỉ: ấp Trà Mẹt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí TIềN PHONG - CửA HàNG XăNG DầU HUỳNH HưNG

Mã số thuế: 1801509584-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Thương
Địa chỉ: ấp Giồng Dầu, Xã Hòa ân, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Hương

Mã số thuế: 2100151380 - Người đại diện pháp luật: Thạch Rane
Địa chỉ: ấp II, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Hoài Khanh

Mã số thuế: 2100176000 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Quận

Mã số thuế: 2100188038 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quận
Địa chỉ: ấp Trà ốt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Hợp tác xã xây dựng Tiến Đạt

Mã số thuế: 2100189419 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Sáng
Địa chỉ: ấp Trà Mẹt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân TT. Cầu Kè

Mã số thuế: 2100189507 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Minh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị út, Khóm 2, TT. Cầu Kè, , Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè

Mã số thuế: 2100190904-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Quân
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè

Mã số thuế: 2100190904-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Quân
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Khóm 4, , Huyện Cầu Kè, Trà Vinh