Tìm kiếm
Có 227 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI ĐứC THàNH - CHI NHáNH PA KHOANG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0101106845-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Duy Thiện
Địa chỉ: , , Huyện Điện Biên, Điện Biên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Minh Thành

Mã số thuế: 0102055826-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Sơn
Địa chỉ: Bản Xôm, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà SSP VIệT NAM - CHI NHáNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0106980045-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quang
Địa chỉ: Bản Ten, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0108705693-025 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huế
Địa chỉ: Đội 6, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0900223288-025 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huế
Địa chỉ: Đội 6, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc tại Điện Biên

Mã số thuế: 2500154516-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Giang
Địa chỉ: số nhà 19-c17- xã Thanh Xương, , Huyện Điện Biên, Điện Biên

CHI NHáNH CôNG TY AJINOMOTO VIệT NAM TạI ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 3600244645-057 - Người đại diện pháp luật: Kim Cao Sơn
Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN - CHI NHáNH TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 3700381324-473 - Người đại diện pháp luật: Lừ Văn Chang
Địa chỉ: Thôn Hồng Cúm, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CHI NHáNH ĐIệN BIêN - CôNG TY Cổ PHầN BáCH TùNG SơN LA

Mã số thuế: 5500541292-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tùng
Địa chỉ: Bản Yên Cang, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí NôNG NGHIệP Và XâY DựNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600100661 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Địa chỉ: Thôn C9, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CôNG TY TNHH THươNG MạI THịNH VượNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600102718 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Vượng
Địa chỉ: Đội 19, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DU LịCH SINH THáI SUốI KHOáNG NóNG HUA PE - ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600153261 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vũ
Địa chỉ: Bản Long tóng - xã Thanh luông, , Huyện Điện Biên, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Hiệu

Mã số thuế: 5600156047 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệu
Địa chỉ: Đội 4A, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HTX Bắc Ninh - Điện Biên Phủ

Mã số thuế: 5600166398 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 19 xã Thanh Hưng huyện Điện Biên, , Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG Số 26

Mã số thuế: 5600166623 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghiêm
Địa chỉ: Đội 5B, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Hà Nam Bình

Mã số thuế: 5600168821 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 4 - xã Thanh An, , Huyện Điện Biên, Điện Biên

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI PHú LộC TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600176149 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Thương
Địa chỉ: C17C, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CôNG TY TNHH VN-STAR

Mã số thuế: 5600176999 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Đội 19, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng công nghiệp Xuân Chính

Mã số thuế: 5600177167 - Người đại diện pháp luật: Dương Đức Chính
Địa chỉ: Đội 7, Thanh Xương, , Huyện Điện Biên, Điện Biên

Hợp tác xã Thuỷ sản Pe Luông

Mã số thuế: 5600177350 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Nghi
Địa chỉ: Hồ Pe Luông - Xã Thanh Luông, , Huyện Điện Biên, Điện Biên