Tìm kiếm
Có 706 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Gò DầU TâY NINH

Mã số thuế: 0100686174-674 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thành Châu
Địa chỉ: Số 270, Quốc lộ 22B, khu phố Nội ô A, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CôNG TY Cổ PHầN HP 102 VIệT NAM - CHI NHáNH Gò DầU

Mã số thuế: 0107369801-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Phương
Địa chỉ: ô 2/28A, khu phố Thanh Hà, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH F88 TạI TâY NINH

Mã số thuế: 0107490572-024 - Người đại diện pháp luật: NGÔ QUANG HƯNG
Địa chỉ: Số KP4 Nội ô B, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ GIáO DụC Và KINH DOANH QUốC Tế TạI TâY NINH

Mã số thuế: 0107614789-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Tân Quốc
Địa chỉ: Số 105, Quốc lộ 22, ấp Trâm Vàng, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh-CO.OPMART Gò Dầu

Mã số thuế: 0301175691-041 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Công
Địa chỉ: Quốc lộ 22B, KP Rạch Sơn, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh-CO.OPMART Phước Đông

Mã số thuế: 0301175691-043 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Tường Vy
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Cần Giờ - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 19

Mã số thuế: 0302596283-026 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Tổ 15, Đường ĐT 782 ấp Phước Đức B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐịA ốC THươNG MạI DịCH Vụ TàI Mỹ- KHáCH SạN ANH THư

Mã số thuế: 0303080325-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ
Địa chỉ: Thửa đất số 293, ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Quế 2

Mã số thuế: 0303172752-003 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 65, Đường Xuyên á, Khu Phố Thanh Bình B, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế - Đo Đạc Và Xây Dựng Phú Mỹ Thành

Mã số thuế: 0303387557 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Em
Địa chỉ: Số ô 3, ấp Trâm Vàng, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI TOàN CầU SONG TOàN CầU- PHâN XưởNG SảN XUấT 1

Mã số thuế: 0305089235-001 - Người đại diện pháp luật: Thái Ngọc Châu
Địa chỉ: Tổ 17, ấp Suối Cao B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Công ty TNHH một thành viên TM Vĩ Hoà- Chi nhánh Tây Ninh

Mã số thuế: 0305192200-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Linh
Địa chỉ: QL 22B, Tổ 32, ấp Trâm Vàng 1, xã Thạnh Phước, , Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SàI GòN VRG CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0305268812-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Tổ 15, đường ĐT 782, ấp Phước Đức B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THUậN HảI - TâY NINH

Mã số thuế: 0305601319-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nghị
Địa chỉ: Cảng Thanh Phước, ấp Trâm Vàng 2, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Goldman

Mã số thuế: 0310002127-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chánh Tú
Địa chỉ: Số 78, ô1, khu phố Thanh Bình A, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIấY áNH SáNG

Mã số thuế: 0310091991-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơm
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Rộc, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BệNH VIệN XUYêN á - CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0310092314-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN CHÂU
Địa chỉ: Số 10 đường Xuyên á, ấp Trâm Vàng 3, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sx Tm Đầu Tư Thuận Thiên

Mã số thuế: 0310251010-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thùy Trang
Địa chỉ: Số 96, ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHHsx Tm Xnk Minh Trí

Mã số thuế: 0311575346-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thùy Trang
Địa chỉ: Số 96, ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

CôNG TY TNHH NAM AN GROUP CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0311874642-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Chi
Địa chỉ: Tổ 3, Quốc Lộ 22B, ấp Bàu Vừng, Xã Phước Trạch, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh