Tìm kiếm
Có 231 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi Nhánh Huyện Cầu Ngang Trà Vinh

Mã số thuế: 0100686174-669 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Nghĩa
Địa chỉ: Số 262 đường 3/2, Khóm Thống Nhất, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NAM PHúC - TRà VINH

Mã số thuế: 0303678436-011 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: ấp Lồ ồ, Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Việt Linh - Chi Nhánh Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 0305391929-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Thành Tâm
Địa chỉ: Số 296, Khóm 2, Thị trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại La San

Mã số thuế: 0305598095-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng
Địa chỉ: ấp Lồ ồ, Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH AUTO & PETRO MINH QUâN TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0312152583-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Thanh Hằng
Địa chỉ: ấp Vinh Cửu, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

CHI NHáNH CầU NGANG - CôNG TY TNHH MTV Mỹ THàNH - NHA KHOA TâN SàI GòN

Mã số thuế: 0313837050-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thành Nhân
Địa chỉ: 276 Đường 3/2, Tổ 1, Khóm 1, Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

CôNG TY TNHH ANH HàO VIệT NAM - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0314209700-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Hồng Dung
Địa chỉ: Số 34, ấp Kinh Giữa, Xã Kim Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG NGHệ ĐIệN Tử TâM PHúC TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0314626655-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị ánh Hồng
Địa chỉ: ấp 3, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ANH QUốC KID

Mã số thuế: 0314687143-001 - Người đại diện pháp luật: Bạch Thị Hồng Ngọc
Địa chỉ: 116 ấp Ba So, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV SX- TM Và DịCH Vụ á CHâU TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0315319495-001 - Người đại diện pháp luật: thảo
Địa chỉ: ấp 3, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC UK CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0315479611-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quốc Phong
Địa chỉ: Khóm Thống Nhất, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Chi Nha�Nh Công Ty TNHH Mtv Tân Tiến Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500927838-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Thao
Địa chỉ: Kho�m Mỹ Cẩm A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

DNTN Tiến Tài

Mã số thuế: 2100100322 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Tài
Địa chỉ: ấp Mỹ Cẩm B, Xã Mỹ Hoà, Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Loan Triều

Mã số thuế: 2100105698 - Người đại diện pháp luật: Hà Thanh Triều
Địa chỉ: ấp Long Hanh, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

DNTN Thanh Hiền

Mã số thuế: 2100117686 - Người đại diện pháp luật: Nhan Thanh Truyền
Địa chỉ: ấp Kim Hoà, xã Kim Hoà, Xã Kim Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

DOANH NGHIệP Tư NHâN THANH GIANG

Mã số thuế: 2100148927 - Người đại diện pháp luật: Đường Minh Chủng
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân TT. Cầu Ngang

Mã số thuế: 2100189200 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Vân
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A - TT. Cầu Ngang, , Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Xã Vinh Kim

Mã số thuế: 2100189225 - Người đại diện pháp luật: Cao Vân Thiên
Địa chỉ: ấp chà và, xã Vinh Kim, , Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Xã Nhị Trường

Mã số thuế: 2100189232 - Người đại diện pháp luật: Lâm Xuân Minh
Địa chỉ: ấp Nô Lựa, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Châu

Mã số thuế: 2100189264 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Tốt
Địa chỉ: Số 17E khóm 1, Thị trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh