Tìm kiếm
Có 1.480 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Bê TôNG XâY DựNG Hà NộI - NHà MáY Bê TôNG QUảNG NAM

Mã số thuế: 0100106296-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Hàng Không Việt Nam (Skypec) Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0100107638-038 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Túc
Địa chỉ: Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CHI NHáNH TổNG CôNG TY XâY DựNG CôNG TRìNH GIAO THôNG 8 - CTCP - Xí NGHIệP HưNG LONG - CIENCO 8

Mã số thuế: 0100108247-023 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tình
Địa chỉ: Thôn Hòa Vân, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Trạm Xăng Dầu số 377 � Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2

Mã số thuế: 0100108688-050 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: quốc lộ 1A, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CôNG TY TNHH TâN THế Kỷ - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0100517578-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Vinh
Địa chỉ: Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Núi Thành Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-790 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Mậu
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Khu Kinh Tế Mở Chu Lai Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-926 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Hùng
Địa chỉ: Đường số 1, KCN Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Gạch Cổ Bát Tràng

Mã số thuế: 0101288112-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Nam
Địa chỉ: Thôn Lý Trà, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ITSUPRO TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0104265787-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vũ
Địa chỉ: Phạm Phú Thứ, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SứC SốNG MớI VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0105940716-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Phúc
Địa chỉ: Thôn Tam My�, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH HàNG KHôNG VIệT NAM TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0106357419-002 - Người đại diện pháp luật: Ha� ThiÊ Thu Hă�Ng
Địa chỉ: Ca�ng ha�ng không Chu Lai, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NHựA ĐườNG PUMA ENERGY VIệT NAM TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0200115625-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: KCN cảng và hậu cần cảng Chu Lai Trường Hải, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Đầu Tư Việt Nam

Mã số thuế: 0300635748-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Kiệt
Địa chỉ: Thôn Mỹ Bình, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN TốC Độ - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0303108080-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thiên Long
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư á Châu Bay

Mã số thuế: 0305192338-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Thúc Hân
Địa chỉ: Thôn Hòa Vân, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Chi Nhánh Quảng Nam - Công Ty Cổ Phần Khai Phong

Mã số thuế: 0305907882-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Phước Thông
Địa chỉ: Thôn Đông Yên, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CảNG HàNG KHôNG CHU LAI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CảNG HàNG KHôNG VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0311638525-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Triều
Địa chỉ: Cảng Hàng không Chu Lai, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Sài Gòn Tại Quảng Nam - Sg House Quảng Tín

Mã số thuế: 0312123550-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Bảo Quốc
Địa chỉ: 118A Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Công Ty TNHH Bất Động Sản Lvn

Mã số thuế: 0313412763 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Nghiệp
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, thôn Đại Phú, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Công ty Luật TNHH Đức Phú Chi nhánh Miền Trung

Mã số thuế: 0313924320-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG
Địa chỉ: Số 59 Nguyễn Văn Linh, Khối 2, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam