Tìm kiếm
Có 273 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN TRụ ĐôNG LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-140 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quốc Phong
Địa chỉ: 157, Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH UNIMAX SAIGON-NHà MáY LONG AN

Mã số thuế: 0300792483-001 - Người đại diện pháp luật: Sasayama Yuji
Địa chỉ: số 148, đường tỉnh 833, ấp Bình Hòa, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Long An

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THANH DUY PHươNG - XưởNG ĐóNG TàU HàNG GI

Mã số thuế: 0304493822-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Xiêm
Địa chỉ: 47, ấp Bình Hòa, Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Hưởng Thanh Bình

Mã số thuế: 0304674603-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưởng
Địa chỉ: 446, ấp Bình Đức, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Long An

ĐịA ĐIểM KINH DOANH SAN Hà - CửA HàNG TâN TRụ

Mã số thuế: 0305755968-008 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Hà
Địa chỉ: Thửa đất số 7, tờ bản đồ số 12, Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An

CHI NHáNH LONG AN CôNG TY TNHH THươNG MạI Kỹ THUậT MINH ĐăNG

Mã số thuế: 0306193380-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đăng Khoa
Địa chỉ: Thửa đất số 805, tờ bản đồ số 8, ấp Bình Đông, , Huyện Tân Trụ, Long An

CôNG TY TNHH TM Tô LAM

Mã số thuế: 0311519461 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Kiệp
Địa chỉ: Thửa đất số 89, tờ bản đồ số 17, ấp Bình Thạnh, Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Lọc Nước Việt Mỹ

Mã số thuế: 0312316062-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Minh Hải
Địa chỉ: 187/1 ấp 1, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An

CHI NHáNH LONG AN CôNG TY TNHH SảN XUấT Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ IN ANH PHướC

Mã số thuế: 0312338482-002 - Người đại diện pháp luật: Chu Hồng Phước
Địa chỉ: 155 Tỉnh Lộ 833, ấp Bình Hòa, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI Lê AN

Mã số thuế: 0312664398-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM VĂN DIỆP LAN
Địa chỉ: ấp Bình Hòa, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Long An

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Hoàn Việt - Cửa Hàng Xăng Dầu Tấn Lộc

Mã số thuế: 0312962309-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Oanh
Địa chỉ: 84 ấp Bình Lợi, Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An

CHI NHáNH LONG AN CôNG TY TNHH THươNG MạI CửU LộC

Mã số thuế: 0313249122-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thảo Vy
Địa chỉ: Tỉnh lộ 833, ấp Bình Hòa, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH IN THêU HồNG âN - KHO XưởNG SảN XUấT

Mã số thuế: 0315439256-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng ân
Địa chỉ: Số 219 ấp Bình Tây, , Huyện Tân Trụ, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI VINFOOD - XưởNG SảN XUấT

Mã số thuế: 0315520242-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Tuyết Vân
Địa chỉ: Số 224, ấp Tân Thạnh, Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

CôNG TY TNHH NHà MáY XAY LúA THANH XUâN

Mã số thuế: 1100200967 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Xuân
Địa chỉ: Số 185, ấp Tân Hòa, Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Lập

Mã số thuế: 1100201110 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lập
Địa chỉ: ấp Bình Lợi, Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

CôNG TY TNHH NHà MáY XAY XáT TấN HưNG

Mã số thuế: 1100201255 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Tấn
Địa chỉ: 274 ấp Bình Điện, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Long An

CôNG TY TNHH PHướC LợI

Mã số thuế: 1100201449 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mỷ
Địa chỉ: ấp Bình Hòa, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHướC LợI

Mã số thuế: 1100201449-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mỷ
Địa chỉ: ấp Bình Hòa, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Hưng

Mã số thuế: 1100202160 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Thúy
Địa chỉ: 478/5 ấp 5, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An