Tìm kiếm
Có 3.667 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN BảO Vệ THựC VậT 1 TRUNG ươNG

Mã số thuế: 0100101611-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thạch
Địa chỉ: Km 9 Vật cách - Phường Quán toan, , Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU LâM SảN NAFORIMEX Hà NộI TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100103344-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Du
Địa chỉ: Số 6A Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - H34

Mã số thuế: 0100103827-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Vinh
Địa chỉ: Số 12 Trần Quang Khải, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100103841-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Viện
Địa chỉ: Số 8 Đường Hà nội - Phường Sở dầu, , Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Sản Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100104066-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hải
Địa chỉ: Số 129-131, đường Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi Nhánh Tổng Công Ty Vật Tư Nông Nghiệp - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tại Thành Phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0100104468-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sơn
Địa chỉ: Tổng kho Thượng Lý, số 2 đường Hồng Bàng, Phường Trại Chuối, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 12 - Xí Nghiệp Sông Đà 12.4

Mã số thuế: 0100105140-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Hồng
Địa chỉ: Số 55 Quốc lộ 5, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THUê TàU TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100105937-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Bình Phú
Địa chỉ: Số 35 Đường Minh khai - Phường Hoàng Văn Thụ, , Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Liên Hiệp Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Hà Nội

Mã số thuế: 0100106842-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tùng Lâm
Địa chỉ: Số 46 Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100107099-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Điển
Địa chỉ: Số 7 Minh Khai, , Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khảo Sát Và Xây Dựng - Usco - Trung Tâm Thí Nghiệm Và Kiểm Định Xây Dựng H

Mã số thuế: 0100107123-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Đào
Địa chỉ: Số 2A Phạm Phú Thứ, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN BAO Bì VIệT NAM - CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100107349-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Văn
Địa chỉ: Số 105 Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BAO Bì VIệT NAM - Xí NGHIệP BAO Bì HùNG VươNG

Mã số thuế: 0100107349-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Văn
Địa chỉ: Km 7 đường 5, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT KINH DOANH XUấT NHậP KHẩU PROSIMEX TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100107405-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Xuân Phấn
Địa chỉ: Số 279 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY HàNG KHôNG VIệT NAM - CTCP TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100107518-028 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thủy
Địa chỉ: Số 166 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Intimex Việt Nam Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100108039-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Số 41 Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN XâY LắP 1 - PETROLIMEX TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100108180-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Võ Hiệp
Địa chỉ: Số 168 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

CôNG TY THàNH AN 141 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY THàNH AN - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN

Mã số thuế: 0100108663-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Số 02 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi cục đăng kiểm số 10

Mã số thuế: 0100109120-009 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Dũng
Địa chỉ: Số 16 Trần Hưng Đạo, , Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 15 - 01V

Mã số thuế: 0100109120-027 - Người đại diện pháp luật: Phan Đức
Địa chỉ: Km 90+500 Quốc lộ 5 mới Khu Cam lộ 2 - P. Hùng Vương, , Quận Hồng Bàng, Hải Phòng