Tìm kiếm
Có 501 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Mai Sơn Sơn La

Mã số thuế: 0100686174-351 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Tùng
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CHI NHáNH TổNG CôNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP TạI SơN LA

Mã số thuế: 0101447725-048 - Người đại diện pháp luật: Lò Thanh Thảo
Địa chỉ: Lô ĐM1-Khu Công nghiệp Mai Sơn, Xã Mường Bằng, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CHI NHáNH SơN LA - CôNG TY Cổ PHầN NICOTEX Hà NộI

Mã số thuế: 0103082501-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Tiểu khu 39, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Sơn La

Chi Nhánh Công Ty TNHH Vi Vương - Tại Sơn La

Mã số thuế: 0104507362-001 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Quang Trung
Địa chỉ: Tiểu khu 8, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Trách Nhiệm Hữu Hạn M7 - Chi Nhánh Mai Sơn, Sơn La.

Mã số thuế: 0106051004-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Thúy
Địa chỉ: Số 84, Tiểu khu 6, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN HưNG THịNH PHáT

Mã số thuế: 0108694628 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hải
Địa chỉ: SN 15 ngo� 488 đươ�ng Lo� Văn Muôn, Xo�m 3, TK 4, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nông Dược Hai - Sơn La

Mã số thuế: 0301242080-006 - Người đại diện pháp luật: Hà Việt Thịnh
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam Tại Sơn La

Mã số thuế: 0302327629-017 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt Đức
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Hà NộI - TRUNG TâM BáN Lẻ HáT LóT - SơN LA

Mã số thuế: 0311609355-132 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hoa Giang
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CảNG HàNG KHôNG Nà SảN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CảNG HàNG KHôNG VIệT NAM-CTCP

Mã số thuế: 0311638525-022 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Ngọc
Địa chỉ: Tiểu khu Nà Sản, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Sơn La

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Số 35 TạI TỉNH SơN LA

Mã số thuế: 0313617136-356 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Số nhà 83, TK 20, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư TầM NHìN MớI TạI SơN LA

Mã số thuế: 0900612485-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Bảo
Địa chỉ: Bản Nà Hạ 1, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN LION AGREVO - CHI NHáNH TạI SơN LA

Mã số thuế: 1101843022-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đông
Địa chỉ: Số 63, Tiểu khu 20, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN LộC TRờI - CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 1600192619-040 - Người đại diện pháp luật: Vũ Huy Trung
Địa chỉ: Số 63, Tiểu khu 20, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TRườNG MAI

Mã số thuế: 2300288939 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bích Ngọc
Địa chỉ: Tiểu khu 20, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

Chi Nhánh Sơn La - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hồng Nhung

Mã số thuế: 2500274940-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hùng
Địa chỉ: Đội 7, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CHI NHáNH Số 2 CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN TạI MAI SơN - SơN LA

Mã số thuế: 3700381324-331 - Người đại diện pháp luật: Cà Văn Thủy
Địa chỉ: Quốc lộ 6, Bản Phát, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TINH BộT SắN PHú YêN - NHà MáY TINH BộT SắN SơN LA

Mã số thuế: 4400348790-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lưu
Địa chỉ: Bản Un, Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn, Sơn La

Đài Truyền thanh - Truyền hình Mai Sơn

Mã số thuế: 5500155032-002 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quang Thiệu
Địa chỉ: Tiểu khu 19, thị trấn Hát lót, , Huyện Mai Sơn, Sơn La

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP Tô HIệU - SơN LA

Mã số thuế: 5500155096 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Liêm
Địa chỉ: Số 603, Tiểu khu 19, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La