Tìm kiếm
Có 725 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TậP ĐOàN DầU KHí VIệT NAM - BAN QUảN Lý Dự áN ĐIệN LựC DầU KHí SôNG HậU 1

Mã số thuế: 0100681592-005 - Người đại diện pháp luật: Hồ Xuân Hiền
Địa chỉ: ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHâU THàNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-408 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Hồng
Địa chỉ: Số 270 đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG TRìNH MINH KHANG

Mã số thuế: 0105273011-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Đạt
Địa chỉ: ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CôNG TY Cổ PHầN HàNG TIêU DùNG MASAN - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0302017440-009 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Song Hòa - Chi Nhánh Tại Hậu Giang

Mã số thuế: 0303740518-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: B24 Đường số 1 (tỉnh lộ 925), Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - Tư VấN - ĐầU Tư - XâY DựNG BáCH KHOA VIệT - CửA HàNG XăNG DầU

Mã số thuế: 0305268530-017 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Tính
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Đông Phước A, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG -THươNG MạI - DịCH Vụ ĐứC NGHĩA

Mã số thuế: 0305896246 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Hồng Loan
Địa chỉ: Thửa đất số 123, tờ bản đồ số 21, ấp Đông Lợi, Xã Đông Phước, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI QUANG ĐạI

Mã số thuế: 0309095409-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Hậu
Địa chỉ: ấp Khánh Hội, , Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn Tại Hậu Giang

Mã số thuế: 0310496966-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hợp
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Đông Phước A, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NăNG LượNG TRí VIệT - HậU GIANG

Mã số thuế: 0310861721-007 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN TIẾN NGA
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CôNG TY TNHH LINH DIệP THàNH CHI NHáNH TạI HậU GIANG

Mã số thuế: 0312600838-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đàm
Địa chỉ: Số 15, ấp Tân Thuận, Xã Đông Phước A, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Mỹ PHẩM SắC NGọC

Mã số thuế: 0312778162-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Gia Thiện
Địa chỉ: số 214 ấp Phú Hòa, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THéP Và KHOáNG SảN MINH LONG PHáT - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0313112008-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MASAN BREWERY DISTRIBUTION - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0313132445-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Vinh
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VH FOOD � CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0315187256-001 - Người đại diện pháp luật: Diệp Tích Lân
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tập Trung Phú Hữu A, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THAN TRườNG SơN

Mã số thuế: 1101833137 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Trường
Địa chỉ: Cụm công nghiệp phú Hữu A, Giai đoạn 1, ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Xd - Tm - Dv Thiên Thanh

Mã số thuế: 1500716964-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: Số 290 ấp Phú Lễ, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU VĩNH THàNH ĐạT

Mã số thuế: 1601979078-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Châu Bảo Toàn
Địa chỉ: KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Chí

Mã số thuế: 1800187831 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chí
Địa chỉ: ấp Thuận Hưng, Thị Trấn Ngã Sáu, , Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lập Thành

Mã số thuế: 1800191926 - Người đại diện pháp luật: Hứa Văn Lập
Địa chỉ: ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang