Tìm kiếm
Có 18.148 kết quả tìm kiếm
Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Miền Nam

Mã số thuế: 0100100079-056 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ngọc
Địa chỉ: 5 Sư Thiện Chiếu P.07, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TP. HCM CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư Và THIếT Bị TOàN Bộ

Mã số thuế: 0100100336-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Khôi
Địa chỉ: 127 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty CP Cao Su Hà Nội (TP. Hà Nội)

Mã số thuế: 0100100375-002 - Người đại diện pháp luật: Đào Ngọc Phượng
Địa chỉ: 6 Trần Quang Diệu P.14, Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thống Nhất

Mã số thuế: 0100100424-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Kiên
Địa chỉ: 200A Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Và Dịch Vụ Đầu tư

Mã số thuế: 0100100505-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thiên Thành
Địa chỉ: 65/15 Đường Số 4 C/X Đô Thành P.04, , Quận 3, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH PHíA NAM CôNG TY Cổ PHầN BảO Vệ THựC VậT 1 TRUNG ươNG- (THàNH PHố Hà NộI)

Mã số thuế: 0100101611-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Sửu
Địa chỉ: 135A Đường Pasteur #1 P.06, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HANEL TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100102206-012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhi
Địa chỉ: 260 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn 2

Mã số thuế: 0100102213-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Bình Minh
Địa chỉ: 135A Pasteur, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI VITRANIMEX

Mã số thuế: 0100102735-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Thái
Địa chỉ: tầng 8, số 135 Pasteur, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

Trung Tâm Viễn Thám Miền Nam

Mã số thuế: 0100104059-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Mỹ Lan
Địa chỉ: Phòng A404, Tòa Nhà 200 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, Hồ Chí Minh

Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn

Mã số thuế: 0100105052-026 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quang Vinh
Địa chỉ: 540/21 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM - Xí NGHIệP ĐầU MáY SàI GòN

Mã số thuế: 0100105052-035 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quang Vinh
Địa chỉ: Số 540/21 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt

Mã số thuế: 0100105207-013 - Người đại diện pháp luật: Ngô Minh Tuấn
Địa chỉ: 1 Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG CôNG NGHIệP Và Đô THị VIệT NAM (TP Hà NộI)

Mã số thuế: 0100106183-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Ctcp

Mã số thuế: 0100106338-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn út
Địa chỉ: 201 Đường Võ Thị Sáu, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Và Hàng Xuất Khẩu (TP Hà Nội)

Mã số thuế: 0100106793-010 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Anh
Địa chỉ: 181C Cách Mạng Tháng Tám P.05, , Quận 3, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI TP Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100107099-051 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: 64 Bà Huyện Thanh Quan P.07, , Quận 3, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Trung Tâm Thông Tin Công Nghiệp Và Thương Mại Tại TP.HCM

Mã số thuế: 0100107116-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Duy Doanh
Địa chỉ: 173 Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH DịCH Vụ Hà NộI

Mã số thuế: 0100107155-006 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hoài Châu
Địa chỉ: Số 348 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THủ CôNG Mỹ NGHệ

Mã số thuế: 0100107356-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết Loan
Địa chỉ: 31 Trần Quốc Thảo P.06, , Quận 3, Hồ Chí Minh