Tìm kiếm
Có 472 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh công ty CP ong Trung ương - Xí nghiệp ong khu 4

Mã số thuế: 0100104757-004 - Người đại diện pháp luật: Võ Viết Dũng
Địa chỉ: Phường Quang Tiến, , Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phủ Quỳ

Mã số thuế: 0100150619-108 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Tám
Địa chỉ: Số 417, đường Trần Hưng Đạo, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TâY NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-869 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hoàn
Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế SơN Hà - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0100776445-001 - Người đại diện pháp luật: Vi Công Nam
Địa chỉ: Số nhà 381, khối Tân Phú, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG - THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU TổNG HợP - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0101234445-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Lam
Địa chỉ: Xóm Đông Mỹ, Xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC NHâN VIệT TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0103909051-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhân
Địa chỉ: Quốc lộ 545 Hưng Đông, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CHI NHáNH TạI TỉNH NGHệ AN - CôNG TY Cổ PHầN VINCOM RETAIL

Mã số thuế: 0105850244-023 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thoa
Địa chỉ: Khu thương mại, siêu thị kết hợp nhà phố (Shophouse), Khối 8, Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN T&T 159 - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0105905750-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Anh
Địa chỉ: Khối 3, Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN ĐầU Tư MINH ĐứC - CHI NHáNH THáI HòA

Mã số thuế: 0108504845-033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: L1-05 và L1-06-07, Trung tâm Thương mại Vincom, Tòa nhà Vinc, Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CHI NHáNH NGHệ AN - CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI Và DịCH Vụ VINFAST

Mã số thuế: 0108926276-039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Khối 8, Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

Trung Tâm Thiết Bị Mê Kông Khu Vực Miền Bắc - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Mê Kông

Mã số thuế: 0300715496-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trương
Địa chỉ: Khối 250, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN

Mã số thuế: 0900223288-018 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huế
Địa chỉ: Số 483, khối Đồng Tâm 2, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

Chi nhánh công ty CP ô tô Tuấn Nam Trang

Mã số thuế: 2800791160-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Linh
Địa chỉ: Xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, , Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CHI NHáNH THáI HòA-CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC Và ĐàO TạO THANH HóA

Mã số thuế: 2802580038-011 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Liên
Địa chỉ: Lê Hồng Phong(ngã sáu) Tân Thành, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

DNTN vàng bạc đá quý Bảo Ngân

Mã số thuế: 2900292609 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thế Bảo
Địa chỉ: Khối Tân Thành, phường Hoà Hiếu, , Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sơn Nghệ An

Mã số thuế: 2900296025 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Sơn
Địa chỉ: Xóm 5B, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CôNG TY CP QUảN Lý Và XâY DựNG CầU ĐườNG NGHệ AN

Mã số thuế: 2900324314 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Sửu
Địa chỉ: Km 34-Quốc lộ 48, Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CôNG TY CP Cơ KHí Và XâY LắP 250 PHủ QUỳ

Mã số thuế: 2900324554 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Cương
Địa chỉ: Khối 250, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CôNG TY TNHH THủY LợI PHủ QUỳ

Mã số thuế: 2900325082 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trần Lâm
Địa chỉ: Số 18, khối Đồng Tâm 2, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NôNG NGHIệP SôNG HIếU

Mã số thuế: 2900325621 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Khối Tân Sơn, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An