Tìm kiếm
Có 473 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHư Sê GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-171 - Người đại diện pháp luật: Thân Hữu Mười
Địa chỉ: 792 Hùng Vương, Tổ dân phố 2, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội Kinh Bắc - Chi Nhánh Gia Lai

Mã số thuế: 0104246382-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Đặng
Địa chỉ: Làng Ring 2, Xã H Bông, Huyện Chư Sê, Gia Lai

VăN PHòNG ĐạI DIệN GIA LAI - CôNG TY TNHH GIáO DụC ĐàO TạO QUốC Tế JNEW

Mã số thuế: 0107993551-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Đào
Địa chỉ: Số 20, đường Kpă Klơng, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BôNG VIệT NAM TạI GIA LAI

Mã số thuế: 0301225328-012 - Người đại diện pháp luật: TRƯƠNG VĂN DŨNG
Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Blang, , Huyện Chư Sê, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ PHú NHUậN CHI NHáNH TạI GIA LAI

Mã số thuế: 0302416364-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Sơn
Địa chỉ: 1028 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU GIA ĐịNH TạI GIA LAI

Mã số thuế: 0308931442-001 - Người đại diện pháp luật: Chu Hoài Trung
Địa chỉ: Làng PLong 1, Xã Ia HLốp, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP NôNG NGHIệP TIêN TIếN TạI GIA LAI

Mã số thuế: 0311122762-005 - Người đại diện pháp luật: Tạ Trọng Khoa
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Blang, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Đà NẵNG -TT BáN Lẻ 748 HùNG VươNG -GIA LAI(DDKD

Mã số thuế: 0311609355-163 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hoa Giang
Địa chỉ: 748 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TâY NGUYêN VIệT NAM - CHI NHáNH TạI GIA LAI

Mã số thuế: 0315434145-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Miên
Địa chỉ: Lô số C01+C02+C10 Cụm công nghiệp tập trung huyện Chư Sê, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC PPV - CHI NHáNH GIA LAI

Mã số thuế: 2802502375-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Vân
Địa chỉ: 75A Phạm Văn Đồng, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CHI NHáNH GIA LAI - CôNG TY CP Tư VấN Và XâY DựNG SGR

Mã số thuế: 3002138351-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Nam
Địa chỉ: 07 Lê Lợi, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CôNG TY TNHH Hồ GIáP VIệT - CHI NHáNH CHư Sê

Mã số thuế: 3603505006-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN ÁNH
Địa chỉ: số 05 đường 17/3, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CHI NHáNH GIA LAI CôNG TY TNHH NEUMANN GRUPPE VIệT NAM

Mã số thuế: 3700364985-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Minh Luôn
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thôn 7, xã Ia Blang, , Huyện Chư Sê, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU MIềN NAM - CHI NHáNH 2 GIA LAI

Mã số thuế: 3700640882-018 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Liên
Địa chỉ: 316 Hùng Vương, thôn Bầu Zút, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY CP XăNG DầU DầU KHí PV OIL MIềN TRUNG TạI GIA LAI

Mã số thuế: 4300603574-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thạch
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Pal, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUâN LàNH CHư Sê

Mã số thuế: 5900108950 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: 918 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Chư Sê

Mã số thuế: 5900180989-005 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 809 Hùng Vương, TT Chư Sê, , Huyện Chư Sê, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI CHư Sê

Mã số thuế: 5900181083 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thìn
Địa chỉ: 642 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Hợp Tác Xã Xây Dựng Dịch Vụ Huyện Chư Sê

Mã số thuế: 5900186571 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bá Quốc
Địa chỉ: 09 Mạc Thị Bưởi, TT Chư Sê, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BảY HIệU

Mã số thuế: 5900187279 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Yến
Địa chỉ: 358 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai