Tìm kiếm
Có 476 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN Và HóA CHấT TâN á ĐạI THàNH TạI TIềN GIANG

Mã số thuế: 0108705686-034 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trần Quốc Duy
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HUệ HUệ

Mã số thuế: 0300812997 - Người đại diện pháp luật: Phương Huệ Huệ
Địa chỉ: KM 2002+200m Quốc lộ 1, ấp 6, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MAY PHươNG ĐôNG TạI CAI LậY TIềN GIANG

Mã số thuế: 0301446687-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Yến
Địa chỉ: ấp Bình Quới, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Chi Nhánh DNTN Thương Mại Thanh Quan Nam Mỹ Tiền Giang

Mã số thuế: 0301485118-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lùng
Địa chỉ: Số 313 ấp 5, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI BấT ĐộNG SảN THAILAND

Mã số thuế: 0301676176-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thanh
Địa chỉ: ấp Bình Thanh, Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

DNTN Mười Em

Mã số thuế: 0304595863 - Người đại diện pháp luật: Lý Thị Lệ
Địa chỉ: ấp 11, Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HOA NINH-XưởNG éP TRấU

Mã số thuế: 0304870950-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Công Ty
Địa chỉ: Số 1/15/F6-ấp 5A, Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sao Mai Việt Nam Tại Tiền Giang

Mã số thuế: 0306371192-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lâm
Địa chỉ: Mặt tiền Đường tỉnh 865, ấp 5A, Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Chi Nhánh Sản Xuất Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cọp Sinh Thái

Mã số thuế: 0308715579-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Hồng Thắm
Địa chỉ: Số 56, ấp 5, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Chi Nhánh 2-Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cọp Sinh Thái

Mã số thuế: 0308715579-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Hồng Thắm
Địa chỉ: ấp 17, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN HâN

Mã số thuế: 0309943056-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Hằng
Địa chỉ: ấp Bình Chánh Đông, Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thời Trang Đông Dương-Xí Nghiệp May Đại Việt

Mã số thuế: 0310835464-003 - Người đại diện pháp luật: Diệp Văn Hiền
Địa chỉ: ấp Bình Quới, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Chi Nhánh Tại Tiền Giang Công Ty Cổ Phần Việt Vi Na

Mã số thuế: 0311760525-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Châu Báu
Địa chỉ: ấp Bình Tịnh, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

CôNG TY TNHH TIM-CHI NHáNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 0311771125-002 - Người đại diện pháp luật: Sato Iwao
Địa chỉ: ấp 5, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thái Bình Dương-Cửa Hàng Xăng Dầu Hội Xuâ

Mã số thuế: 0312055170-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Hiếu
Địa chỉ: ấp Hội Trí, Xã Hội Xuân, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Phẩm Phân Bón Ap Tại Tiền Giang

Mã số thuế: 0312598201-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Phi Phượng
Địa chỉ: ấp Đông Hòa, Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Phân Bón Hưng Long

Mã số thuế: 0312603099-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Mười
Địa chỉ: ấp 5, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRí TíN NGHĩA TạI TIềN GIANG

Mã số thuế: 0312977834-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH HUY HOÀNG
Địa chỉ: ấp 1, Xã Mỹ Thành Bắc, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU ĐôNG SàI GòN TạI TIềN GIANG-CửA HàNG XăNG DầU Số 1

Mã số thuế: 0314632708-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Phước
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp 10, Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI PETRO TíN VIệT - CửA HàNG XăNG DầU Số 6

Mã số thuế: 0314648560-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Đắc
Địa chỉ: ĐH.65 ấp Bình Thạnh, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang