Tìm kiếm
Có 98 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MộC HóA LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-960 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sương
Địa chỉ: ấp 2, Thị trấn Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THảO DượC ôNG BA ĐấT PHèN

Mã số thuế: 0304170042-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Sương
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hoá, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lập Trường Nghiệp - Xưởng Sản Xuất

Mã số thuế: 0304272615-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Thắng
Địa chỉ: ấp 5, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DượC PHẩM DượC LIệU MộC HOA TRàM

Mã số thuế: 0310732885-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đắc Thắng
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hoá, Long An

CHI NHáNH 4 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XăNG DầU TMC- CửA HàNG XăNG DầU BìNH TRUNG

Mã số thuế: 0313704124-005 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 04, ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hòa Trung, Huyện Mộc Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU NAM SàI GòN TạI LONG AN - CửA HàNG XăNG DầU Số 2

Mã số thuế: 0314149272-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Thửa đất số 1571, ấp 3, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hoá, Long An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ PHầN MềM THU KUC

Mã số thuế: 0314248266 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Số nhà 187, ấp Bình Nam, Xã Bình Hòa Trung, Huyện Mộc Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH L.A PETRO

Mã số thuế: 0314879328-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Cường
Địa chỉ: Số 1225 Khu phố 3, Thị trấn Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI XăNG DầU THANH BìNH- MộC HóA 1

Mã số thuế: 0315154476-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Bi
Địa chỉ: Số 551, Khu phố 1, Thị trấn Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hoá, Long An

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU CẩM HườNG

Mã số thuế: 1100152921 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hường
Địa chỉ: ấp Bình Tây 1, Xã Bình Hòa Tây, Huyện Mộc Hoá, Long An

Phòng Giáo dục Huyện Mộc Hóa

Mã số thuế: 1100185003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thái Thanh
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng Huyện Mộc Hóa

Mã số thuế: 1100185109 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lợi
Địa chỉ: ấp Cả Đá, xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

UBND xã Bình Hòa Tây

Mã số thuế: 1100185652 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Hòa Tây, , Huyện Mộc Hoá, Long An

UBND xã Bình Hòa Đông

Mã số thuế: 1100185772 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thanh Thừa
Địa chỉ: ấp 2 Xã Bình Hòa Đông, , Huyện Mộc Hoá, Long An

UBND xã Tân Thành

Mã số thuế: 1100185860 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Hiền
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, , Huyện Mộc Hoá, Long An

UBND xã Bình Thạnh

Mã số thuế: 1100185927 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Trường
Địa chỉ: Xã Bình thạnh, , Huyện Mộc Hoá, Long An

UBND xã Bình Phong Thạnh

Mã số thuế: 1100185959 - Người đại diện pháp luật: Trương Tiến Dũng
Địa chỉ: ấp 2 Xã Bình Phong Thạnh, , Huyện Mộc Hoá, Long An

Chi cục Thuế Mộc Hóa

Mã số thuế: 1100363520-012 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Vân
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chín Thành

Mã số thuế: 1100382971 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thành
Địa chỉ: ấp Bình Nam, Xã Bình Hòa Trung, Huyện Mộc Hoá, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Văn Thi

Mã số thuế: 1100498126 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Thi
Địa chỉ: Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An