Tìm kiếm
Có 454 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KIM SơN NAM NINH BìNH

Mã số thuế: 0100686174-489 - Người đại diện pháp luật: Đào Khánh Toàn
Địa chỉ: Phố Năm Dân, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU VựC BìNH MINH NAM NINH BìNH

Mã số thuế: 0100686174-494 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Đoán
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Bình Minh, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Đô Tại Ninh Bình

Mã số thuế: 0101047741-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nghĩa
Địa chỉ: Xóm 8, thôn Tuần Lễ, Xã Như Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

Mã số thuế: 0105143291 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Công
Địa chỉ: Phố Thượng Kiệm, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH MáY MAY GIANG THàNH � CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0106808911-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Giang
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Chất Bình, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THIếT Bị QUAN TRắC VCE

Mã số thuế: 0107643998 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hiểu
Địa chỉ: Đường Nam Sông ân, xóm 7, Xã Yên Lộc, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Và NộI THấT ĐứC HIếU

Mã số thuế: 0107918949 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Chiến
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN DU HọC KếT NốI ướC Mơ

Mã số thuế: 0107947523 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Mỹ
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH VIMENSA

Mã số thuế: 0107979250 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Sinh
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH TRầN BIêN

Mã số thuế: 0108214053 - Người đại diện pháp luật: TRẦN VĂN BIÊN
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH Hỗ TRợ CHăM SóC Và PHáT HUY NGườI CAO TUổI HưNG PHúC HảI PHòNG - CHI NHáNH NINH BìNH -

Mã số thuế: 0201108557-011 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Hải Nam
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Kim Định, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THờI TRANG NóN SơN

Mã số thuế: 0304246816-018 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tý
Địa chỉ: Đội 5 - Xã Hùng Tiến, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Về Nguồn Hưng Yên Chi Nhánh Ninh Bình

Mã số thuế: 0900713571-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thao
Địa chỉ: Số nhà 28, phố trì Chính, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Nhà Máy Rượu Sơn - Chi Nhánh Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Việt Nam Star - (Tnhh)

Mã số thuế: 2300493310-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Lượng
Địa chỉ: Số 21, phố Phú Vinh, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Công Ty CP Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Ninh Bình

Mã số thuế: 2700165762 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai Hoa
Địa chỉ: Phố Thượng Kiệm,, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Chi Nhánh Ctcp Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Ninh Bình - Nhà Máy Chế Biến Hạt Điều Xuất Khẩu Kim Sơn

Mã số thuế: 2700165762-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Long
Địa chỉ: Phố Thượng Kiệm, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Minh (Chuyển Đổi Từ Công Ty Nông Nghiệp Bình Minh, Số Đkkd 09.06.00

Mã số thuế: 2700166237 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Long
Địa chỉ: Thị Trấn Bình Minh, Thị trấn Bình Minh, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Xí nghiệp tư doanh chế biến hải sản kim hải

Mã số thuế: 2700166389 - Người đại diện pháp luật: Cú Thị Nhàn
Địa chỉ: Phố nam dân - phát diệm, , Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH CóI XUấT KHẩU QUANG THịNH

Mã số thuế: 2700166540 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Quyết
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Doanh nghiệp tư nhân thủ công mỹ nghệ xuân hoà

Mã số thuế: 2700166766 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Hoà
Địa chỉ: 176 đường Kiến Thái, Thị trấn Phát Diệm, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình