Tìm kiếm
Có 130 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CáT TIêN LâM ĐồNG II

Mã số thuế: 0100686174-433 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Minh Hòa
Địa chỉ: Tổ dân phố 13, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Cam

Mã số thuế: 0309863918-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Đại Dương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XăNG DầU ĐứC VIệT

Mã số thuế: 0312367620-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đầu Tư Ngọc Huy

Mã số thuế: 0312516657-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hà
Địa chỉ: khu dân cư tái định cư, đường lô 2, tổ dân phố 9, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Đồng Nai - Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Số 1

Mã số thuế: 3600259916-010 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn 1 Quảng Ngãi, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH HùNG HưNG BảO - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 3603061248-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Hùng Cường
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG ĐIệN MặT TRờI

Mã số thuế: 3702881185 - Người đại diện pháp luật: VŨ QUANG MẠNH
Địa chỉ: Thửa đất số 37, Tờ bản đồ số 01, Thôn 3, Xã Tiên Hoàng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Chi Nhánh 1 - Công Ty Cổ Phần Hoàng Sơn I

Mã số thuế: 3800259342-001 - Người đại diện pháp luật: Tạ Văn Thao
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Chi Nhánh 2 - Công Ty Cổ Phần Hoàng Sơn I

Mã số thuế: 3800259342-002 - Người đại diện pháp luật: Tạ Văn Thảnh
Địa chỉ: Thôn Cát Lâm 3, Thị trấn Phước Cát, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CHI NHáNH CáT TIêN - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUỳNH HươNG QUYếT THắNG

Mã số thuế: 3801193239-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huyên
Địa chỉ: Đội 4, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Hưng

Mã số thuế: 5800332363 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trà Ninh
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Phước Cát, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

DNTN Xuân Trường

Mã số thuế: 5800379837 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Tuyển
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hưng, , Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

HTX Tiểu Thủ Công Nghiệp - Dịch Vụ Thổ Cẩm Cát Tiên

Mã số thuế: 5800397635 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Phù Mỹ, , Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XD HùNG VâN

Mã số thuế: 5800397804 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Vân
Địa chỉ: Tổ Dân Phố 15, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Trường THCS Phước Cát 1

Mã số thuế: 5800445180 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Xuân Hương
Địa chỉ: Thôn Cát Lâm 2 - Xã Phước Cát 1, , Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Công Ty TNHH Mạnh Hà

Mã số thuế: 5800473276 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 349 Khu phố 1, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Công Ty TNHH Trịnh Hồng

Mã số thuế: 5800487134 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Hồng
Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Phù Mỹ, , Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH LâM PHONG

Mã số thuế: 5800525615 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 349, Khu 1, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Bá TRí

Mã số thuế: 5800533750 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Tài
Địa chỉ: Tổ dân phố 12, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và CHăN NUôI MINH TRANG

Mã số thuế: 5800566393 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Thảo
Địa chỉ: Tổ dân phố 13, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng