Tìm kiếm
Có 372 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH THị Xã DUYêN HảI TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-666 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Trúc
Địa chỉ: Số 133, Đường 2/9, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH INTERTEK VIệT NAM TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0100773892-007 - Người đại diện pháp luật: Cao Viết Thanh
Địa chỉ: Số 68, Đường số 01, Khóm Phước Trị, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CôNG TY CP ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XâY LắP THăNG LONG (ĐổI TêN Từ: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và DịCH Vụ

Mã số thuế: 0104489804 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Nam
Địa chỉ: Số nhà 36, Đường 2/9, khóm 2 phường 1 thị xã Duyên Hải, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư CôNG TRìNH HàNG HảI VIệT NAM TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0200805121-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Thành Trung
Địa chỉ: ấp Mù U, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI SơN HUY TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0201304625-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Đắc Việt
Địa chỉ: ấp Mù U, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN SàI GòN THươNG TíN - CHI NHáNH DUYêN HảI

Mã số thuế: 0301103908-209 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Rẫy
Địa chỉ: Số 02-03, lô số 09, khu thương mại và thương mại dịch vụ, Kh, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.Hồ Chí Minh - Co.opmart Duyên Hải

Mã số thuế: 0301175691-045 - Người đại diện pháp luật: Văn Quốc Hoàng
Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH DUYêN HảI

Mã số thuế: 0302567652-151 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Thư
Địa chỉ: Số 37, Khóm 02, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Nông Sản Phú Long

Mã số thuế: 0312112566-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Thiên Trang
Địa chỉ: khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CHI NHáNH TRà VINH - CôNG TY TNHH HóA CHấT THàNH THịNH

Mã số thuế: 0312256656-002 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thế Phúc Thành
Địa chỉ: Khóm Phước Trị, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KIêN GIANG SG CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0312276638-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Tuấn Anh
Địa chỉ: ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NV LâM Vũ

Mã số thuế: 0312691289-001 - Người đại diện pháp luật: PHAN THỊ MỸ HẰNG
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU Mỹ PHẩM AN BEAUTY

Mã số thuế: 0314795124-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy An
Địa chỉ: 162/3 Đường 2/9, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG GREEN POWER

Mã số thuế: 0315172806-001 - Người đại diện pháp luật: PHAN THỊ MỸ HẰNG
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư CôNG NGHệ NGọC LINH

Mã số thuế: 0315639255-001 - Người đại diện pháp luật: Trầm Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Khóm Phước Bình, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHONG VâN TạI TRà VINH

Mã số thuế: 1300521100-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: Thửa đất số 100; tờ bản đồ số 33, Khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm - Xd Tấn Tài

Mã số thuế: 1500196916-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tài
Địa chỉ: ấp Thống Nhất, Xã Long Toàn, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thủy Sản T P

Mã số thuế: 1701892021-001 - Người đại diện pháp luật: Hùynh Thanh Tâm
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

Đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 1800156008-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồ Hải
Địa chỉ: ấp Mù U, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV SINH HóA PHù SA TạI TRà VINH - TRUNG TâM Tư VấN BệNH HọC THủY SảN PHUSAQ

Mã số thuế: 1800716267-003 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quốc Nam
Địa chỉ: Số nhà 141, Đường 3/2, Khóm Long Thạnh, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh