Tìm kiếm
Có 733 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUỳNH PHụ BắC THáI BìNH

Mã số thuế: 0100686174-891 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sánh
Địa chỉ: Khu I Thị Trấn Quỳnh Côi,, , Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHú THàNH - BAN QUảN Lý CHợ VĩNH TRà

Mã số thuế: 0102894645-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Bích Nụ, tổ 7, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Pharmatopes Việt Nam Tại Thái Bình

Mã số thuế: 0105393703-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Bôn
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Bôn, đội 11, thôn Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO Và Tư VấN GIáO DụC VIệT úC TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0106227226-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Xóm Mới, ngõ Mưa, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN CHế BIếN NôNG SảN - THươNG MạI DịCH Vụ THANH NHàN

Mã số thuế: 0106335969 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quỳnh Giao, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN BáCH THáI

Mã số thuế: 0106805357 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Đoàn Trùng Điệp, thôn Vạn Phúc, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐôNG NAM DượC THịNH AN ĐườNG

Mã số thuế: 0107308904 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đưỡm
Địa chỉ: Số nhà 50, phố Cầu Tây, tổ 12, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH THươNG MạI VILAXIM

Mã số thuế: 0107850560-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Thủy
Địa chỉ: thôn Xuân La Đông ( nhà ông Mai Văn Thủy ), Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ô Tô HOA MAI TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0200138319-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chúc
Địa chỉ: Xã Đông Hải, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SAO VàNG TạI QUỳNH PHụ

Mã số thuế: 0200288498-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Căn
Địa chỉ: Lô đất diện tích 88.707,0m2, Cụm công nghiệp Quỳnh Côi, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HưNG NAM HảI TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0200581168-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Bình
Địa chỉ: Lô diện tích 2.500m2, cụm CN cầu Nghìn, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI ĐạT GIA

Mã số thuế: 0201344032 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Quỳnh Nga
Địa chỉ: Nhà bà Vũ Thị Xuya, thôn Đại Điền, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI ĐạT GIA CHI NHáNH TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0201344032-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Quỳnh Nga
Địa chỉ: Nhà bà Vũ Thị Xuya, thôn Đại Điền, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH ĐàO TạO Và DịCH Vụ SOORAI

Mã số thuế: 0201774081-002 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Thê
Địa chỉ: Số nhà 193, khu 3, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Vũ SơN

Mã số thuế: 0201927838-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn An Qúy ( tại nhà ông Nguyễn Văn Hưng ), Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CHI NHáNH 7 CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HAPPY

Mã số thuế: 0314635240-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiểu
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã An ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân May Phú Triệu - Chi Nhánh Tại Thái Bình

Mã số thuế: 0800381435-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Tâm
Địa chỉ: Nhà ông Miền, thôn Vạn Phúc, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Nước Sạch Thanh Sơn Tại Thái Bình

Mã số thuế: 0800845528-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Bốn
Địa chỉ: Lô đất diện tích 9.332,5m2, thôn An Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ AZ VINA HưNG YêN TạI QUỳNH PHụ THáI BìNH

Mã số thuế: 0901024020-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Chương
Địa chỉ: Thôn Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG QUỳNH TRANG

Mã số thuế: 1000125233 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Lĩnh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Linh, đường 217, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình