Tìm kiếm
Có 2.281 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN NGâN SơN

Mã số thuế: 0100100199 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 01, Đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Chi Nhánh Miền Bắc - Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam - Công Ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0100101509-023 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Linh
Địa chỉ: Đường TS19 Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản Viglacera

Mã số thuế: 0100108173-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM � CHI NHáNH KHU CôNG NGHIệP TIêN SơN

Mã số thuế: 0100111948-086 - Người đại diện pháp luật: Lý Thanh Thảo
Địa chỉ: Số 18 đường TS11, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH Hà NộI CHING HAI

Mã số thuế: 0100112765 - Người đại diện pháp luật: Lin Hsien Tsung
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DIANA UNICHARM - BắC NINH

Mã số thuế: 0100507058-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Anh Tú
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Chi, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Chi Nhánh Bắc Ninh - Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Telvina Việt Nam

Mã số thuế: 0100682645-001 - Người đại diện pháp luật: Tô Chí Thành
Địa chỉ: Đường TS8, khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TIêN DU BắC NINH II

Mã số thuế: 0100686174-557 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Chì
Địa chỉ: 17 Đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU CôNG NGHIệP TIêN SơN BắC NINH

Mã số thuế: 0100686174-560 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đăng Tùng
Địa chỉ: 16 Đường TS 11 - Khu CN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị BưU ĐIệN � NHà MáY 3

Mã số thuế: 0100686865-003 - Người đại diện pháp luật: Trịnh An Huy
Địa chỉ: Đường 270, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRầN THàNH TạI BắC NINH

Mã số thuế: 0100960807-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quang Vinh
Địa chỉ: Lô Q (Thửa 178;75), Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT TâN VượNG

Mã số thuế: 0100997758 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tuấn Phương
Địa chỉ: Lô G - 5, khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty TNHH công thương Hưng Long tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101088353-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thuấn
Địa chỉ: Thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Sao Việt Hà - Chi Nhánh Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101099524-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Gia Huấn
Địa chỉ: C2, Đường N2, Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sinh Việt Tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101106556-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Anh Cường
Địa chỉ: Lô B2, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty TNHH thương mại và sản xuất thuốc thú y Diễm Uyên - Huphavet tại Bắc ninh

Mã số thuế: 0101117050-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Trần Huyên
Địa chỉ: Đường TS12 KCN Tiên Sơn, , Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH CANON VIệT NAM - CHI NHáNH TIêN SơN

Mã số thuế: 0101125340-002 - Người đại diện pháp luật: Sakurai Kazumasa
Địa chỉ: Số 12, đường TS10 Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần thương mại Thái Bình Dương tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101135998-001 - Người đại diện pháp luật: Thái Thị Kim Thành
Địa chỉ: Số 8 đường TS10, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MINH XUâN - NHà MáY SảN XUấT DầU, NHựA, KEO POLYME

Mã số thuế: 0101143357-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Thu
Địa chỉ: Số 2, đường TS 19, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Tây Hồ Tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101154197-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Quang
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh