Tìm kiếm
Có 212 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HOàI âN BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-483 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Hùng
Địa chỉ: Số 119 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Trang Trại Phú Hưng - Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Phú Hưng

Mã số thuế: 0304592284-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Xuân
Địa chỉ: Thôn Mỹ Đức, Xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư CASA GEMMA

Mã số thuế: 0315275600-001 - Người đại diện pháp luật: TRỊNH NGỌC SÂM
Địa chỉ: Số 10, Trần Hưng Đạo, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

CHI NHáNH BìNH ĐịNH - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT NôNG NGHIệP HữU Cơ TâN AN

Mã số thuế: 3502376474-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tân
Địa chỉ: Đội 8, thôn An Hòa, Xã Ân Phong, Huyện Hoài Ân, Bình Định

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP Đô THàNH

Mã số thuế: 4100268382 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Vui
Địa chỉ: Số 39 đường Quang Trung, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp ân Phong II

Mã số thuế: 4100272759 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn An Chiểu -Xã ân Phong, Xã Ân Phong, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Vận Tải ô tô Hoài ân

Mã số thuế: 4100272766 - Người đại diện pháp luật: Lưu Đình Phụng
Địa chỉ: Hùng Vương, Gò cau, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ân Đức II

Mã số thuế: 4100272773 - Người đại diện pháp luật: Phòng Nông Nghiệp PTNT Hoài ân
Địa chỉ: Thôn Đức Long, Xã Ân Đức, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ân Đức I

Mã số thuế: 4100272780 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Thuận, Xã Ân Đức, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp tác xã nông nghiệp ân Tín I

Mã số thuế: 4100272798 - Người đại diện pháp luật: trương thị cúc
Địa chỉ: Vân Hội, ân Tín, Xã Ân Tín, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp tác xã nông nghiệp ân Thạnh

Mã số thuế: 4100272808 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đô
Địa chỉ: Thôn Thế Thạnh, Xã Ân Thạnh, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ân Nghĩa I

Mã số thuế: 4100272815 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, Xã Ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ân Hữu I

Mã số thuế: 4100272822 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mới
Địa chỉ: Thôn Liên Hội, Xã Ân Hữu, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ân Hữu II

Mã số thuế: 4100272847 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Quốc
Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn, Xã Ân Hữu, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ân Tường 1

Mã số thuế: 4100272854 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hổ
Địa chỉ: Thôn Tân Thạnh, Xã Ân Tường Tây, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Kinh Doanh Tổng Hợp ân Phong I

Mã số thuế: 4100344185 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: An Thiện - ân Phong, , Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ân Mỹ

Mã số thuế: 4100344192 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năm
Địa chỉ: Thôn Mỹ Đưc, Xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ân Tín

Mã số thuế: 4100344202 - Người đại diện pháp luật: Bùi Long Xuân
Địa chỉ: Thanh Lương, Xã Ân Tín, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp tác xã nông nghiệp ân Hảo Đông

Mã số thuế: 4100344234 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hội Long - An Hảo, , Huyện Hoài Ân, Bình Định

Quỹ Tín Dụng nhân dân Phú Cường

Mã số thuế: 4100344241 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thúy Hà
Địa chỉ: 50 Quang Trung, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định