Tìm kiếm
Có 204 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Võ NHAI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100686174-852 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Mai
Địa chỉ: Tổ dân phố Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Cửa hàng bán lẻ Xăng Dầu Sơn Hải

Mã số thuế: 0105657579-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hòa
Địa chỉ: Xóm Là Dương, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XURICA

Mã số thuế: 0107345423 - Người đại diện pháp luật: Dương Bảo Yến
Địa chỉ: Số nhà 355, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT DượC THảO HòA BìNH

Mã số thuế: 0107893564 - Người đại diện pháp luật: Bế Phương Nga
Địa chỉ: Số nhà 167, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CHI NHáNH TỉNH THáI NGUYêN - CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NHà Và Đô THị VPB VIệT NAM

Mã số thuế: 0108163151-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hiên
Địa chỉ: Thôn Chòi Hồng, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG ĐôNG LONG - CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0108658228-002 - Người đại diện pháp luật: TẠ HỒNG TRƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Đồng Chăn, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CHI NHáNH THáI NGUYêN - CôNG TY TNHH THảO DượC SKV

Mã số thuế: 3702788683-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Xóm Làng Lai, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lâm nghiệp Võ Nhai

Mã số thuế: 4600140341 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Lâm
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Công Ty TNHH Phú Thái Hoàng

Mã số thuế: 4600208543 - Người đại diện pháp luật: Lương Đỗ Nhuận
Địa chỉ: Xóm Phượng Hoàng, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HTX Xây dựng Trường Sơn

Mã số thuế: 4600235755 - Người đại diện pháp luật: Giáp Văn Bản
Địa chỉ: Xóm Tân Sơn, xã Cúc đường - Võ nhai, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH BìNH DươNG

Mã số thuế: 4600279544 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tần
Địa chỉ: xóm Phố, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRịNH THị THOA

Mã số thuế: 4600285555 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thoa
Địa chỉ: Xóm Trúc Mai, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Hợp tác xã xây dựng Tân Tiến

Mã số thuế: 4600299607 - Người đại diện pháp luật: Trương Đình Việt
Địa chỉ: An Thành, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH PHươNG LINH Võ NHAI

Mã số thuế: 4600306935 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Địa chỉ: Số nhà 42, Tổ dân phố số 1, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Doanh nghiệp xây dựng Hoà Hưng

Mã số thuế: 4600331730 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đá Trúc Mai, xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Chi nhánh vật tư nông nghiệp Võ Nhai

Mã số thuế: 4600349833-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Gia Hải
Địa chỉ: Phố Thái Long, TT Đình Cả, , Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Hợp tác xã Hải Bình

Mã số thuế: 4600350099 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CHI NHáNH THươNG MạI Võ NHAI - CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THươNG MạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4600357739-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Xuân Khu
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XăNG DầU KHU BắC

Mã số thuế: 4600361090 - Người đại diện pháp luật: Đặng Xuân Khương
Địa chỉ: Xóm Làng Đèn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XưởNG ANH

Mã số thuế: 4600378785 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Xưởng
Địa chỉ: Phố Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên