Tìm kiếm
Có 4.368 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100107638-039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiều
Địa chỉ: Khu vực sân bay Phú Quốc, tổ 2, ấp Dương Tơ, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHú QUốC

Mã số thuế: 0100111948-291 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thanh
Địa chỉ: Số 100 đường 30/4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHú QUốC

Mã số thuế: 0100112437-159 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Long
Địa chỉ: Số 1A đường Hùng Vương, khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH PHú QUốC

Mã số thuế: 0100150619-139 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Duy Đức
Địa chỉ: Số 196 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHú QUốC

Mã số thuế: 0100230800-080 - Người đại diện pháp luật: Đỗ ánh Dương
Địa chỉ: Số 216 đường Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Phú Quốc

Mã số thuế: 0100283873-100 - Người đại diện pháp luật: Tạ Minh Nhựt Trường
Địa chỉ: Số 249-251 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRầN VIệT PHáT (PHú QUốC)

Mã số thuế: 0100362645-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Việt Cường
Địa chỉ: Tổ 2, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CHI NHáNH PHú QUốC - CôNG TY TNHH ĐA LộC

Mã số thuế: 0100598866-008 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Linh
Địa chỉ: Số 130 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CHI NHáNH TậP ĐOàN DầU KHí VIệT NAM - CôNG TY ĐIềU HàNH DầU KHí PHú QUốC

Mã số thuế: 0100681592-033 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số 120 đường Lý Thường Kiệt, khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Phú Quốc

Mã số thuế: 0100686174-062 - Người đại diện pháp luật: Lê Sỹ
Địa chỉ: Số 02 đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG NHậT ANH - CHI NHáNH PHú QUốC

Mã số thuế: 0100776420-002 - Người đại diện pháp luật: Dương Bá Vinh
Địa chỉ: Khu du lịch Cáp Treo Phú Quốc, tổ 10, khu phố 5, Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

TậP ĐOàN DầU KHí VIệT NAM - Lô B

Mã số thuế: 0100906736 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số 120 đường Lý Thường Kiệt, khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

TậP ĐOàN DầU KHí VIệT NAM - Lô 52

Mã số thuế: 0100965731 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số 120 đường Lý Thường Kiệt, khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Địa điểm kinh doanh - Kiên Giang 01

Mã số thuế: 0100978593-023 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Vinh
Địa chỉ: 373A, Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

VăN PHòNG ĐạI DIệN PHú QUốC - CôNG TY TNHH Đá QUý THế GIớI

Mã số thuế: 0101236481-003 - Người đại diện pháp luật: Phan Tấn Hùng
Địa chỉ: Số 112 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN 216 TạI PHú QUốC

Mã số thuế: 0101324219-003 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Vân Trang
Địa chỉ: Số 100C/2 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN NGôI SAO MớI - CHI NHáNH PHú QUốC

Mã số thuế: 0101405281-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Duy Ngân
Địa chỉ: Số 139 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Công Ty Bảo Việt Phú Quốc

Mã số thuế: 0101527385-073 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn út
Địa chỉ: Số 57 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư C.A.O

Mã số thuế: 0101610273 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Thanh
Địa chỉ: Lô E2 - 12 khu đô thị Bắc Dương Đông, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TOPQ TạI PHú QUốC

Mã số thuế: 0101767436-005 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, tổ 7 khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang