Tìm kiếm
Có 37 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Mường Chà Điện Biên

Mã số thuế: 0100686174-569 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Hân
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Bitexco - Chi Nhánh Điện Biên

Mã số thuế: 5100232451-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Khôi
Địa chỉ: Bản Hố Mức, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Mường Lay

Mã số thuế: 5600128032 - Người đại diện pháp luật: Điêu Thị Thanh
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Số 16 Điện Biên

Mã số thuế: 5600149723 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ANH TUấN

Mã số thuế: 5600156079-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Vân
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG Số 36

Mã số thuế: 5600158622 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Ngữ
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Ngọc Tiến

Mã số thuế: 5600163936 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tiến
Địa chỉ: Xóm 6 - Thị trấn Mường Lay, , Huyện Mường Chà, Điện Biên

Doanh Nghiệp XDTN Trường Sinh

Mã số thuế: 5600179090 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sinh
Địa chỉ: Khối 7 thị trấn Mường Trà, , Huyện Mường Chà, Điện Biên

Doanh nghiệp tư nhân Thảo Hiền

Mã số thuế: 5600180427 - Người đại diện pháp luật: nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Mường Chà, , Huyện Mường Chà, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN NậM HE

Mã số thuế: 5600184365 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Khang
Địa chỉ: Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Nậm Mức

Mã số thuế: 5600184478 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang
Địa chỉ: Bản Hô Mức, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Mạnh

Mã số thuế: 5600184654 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chuấn
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà

Mã số thuế: 5600202021 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Thi hành án dân sự huyện Mường Chà

Mã số thuế: 5600202776 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Trung tâm y tế huyện Mường Chà

Mã số thuế: 5600205174 - Người đại diện pháp luật: Lương Hậu Tân
Địa chỉ: Tổ dân phố I, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Phòng nông nghiệp

Mã số thuế: 5600207397 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn mường chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

UBND Xã Nậm Khăn

Mã số thuế: 5600207534 - Người đại diện pháp luật: Lèng Văn Tự
Địa chỉ: UBND Xã Nặm Khăn, , Huyện Mường Chà, Điện Biên

Doanh nghiệp xây dựng và thương mại tư nhân Hưng Nga

Mã số thuế: 5600211883 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưng
Địa chỉ: Khối 12, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Nhung

Mã số thuế: 5600225639 - Người đại diện pháp luật: Lò Thị Phinh
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Huy Hiệp Điện Biên

Mã số thuế: 5600233534 - Người đại diện pháp luật: Poòng Quốc Huy
Địa chỉ: Tổ dân phố 05, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên