Tìm kiếm
Có 135 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Tân Phú Đông Tiền Giang

Mã số thuế: 0100686174-261 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Tùng
Địa chỉ: ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN éN BAY

Mã số thuế: 0312814212 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tuyết
Địa chỉ: ấp Tân Bình, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG THươNG MạI THU TRANG

Mã số thuế: 1200298219 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Thu
Địa chỉ: ấp Lý Quàn 2, Xã Phú Đông, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MTV TOàN PHúC

Mã số thuế: 1200303074 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuấn
Địa chỉ: ấp Bãi Bùn, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

DNTN Hoàng Khang

Mã số thuế: 1200316274 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Chung
Địa chỉ: ấp Tân Phú , Xã Phú Thạnh, , Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG NăM Vũ

Mã số thuế: 1200316813 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Vũ
Địa chỉ: ấp Cả Thu 1, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tấn Lộc

Mã số thuế: 1200335485 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Mỷ
Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Tân Phú, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

UBND Xã Tân Thới

Mã số thuế: 1200338422 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp-Xã Tân Thới, , Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

UBND Xã Tân Phú

Mã số thuế: 1200338662 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh-Tân Phú, , Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

UBND Xã Phú Thạnh

Mã số thuế: 1200338824 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Phú -Xã Phú Thạnh, , Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

UBND Xã Phú Đông

Mã số thuế: 1200345130 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Thiện
Địa chỉ: Xã Phú Đông, , Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

Uỷ ban nhân dân xã Phú Tân

Mã số thuế: 1200345405 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phú Hữu ,Xã Phú Tân, , Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

Chi Cục Thuế Huyện Tân Phú Đông

Mã số thuế: 1200361894-010 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MTV SáU SơN

Mã số thuế: 1200406055 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị ánh Sáng
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MTV DUY LINH

Mã số thuế: 1200442039 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Phụng
Địa chỉ: ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MTV KIM CươNG

Mã số thuế: 1200565383 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị ôi
Địa chỉ: ấp Phú Hữu, Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Nhung

Mã số thuế: 1200578086 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Mộng Nhi
Địa chỉ: ấp Bà Từ, Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

UBND Xã Tân Thạnh

Mã số thuế: 1200597755 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thành 2, Xã Tân Thạnh, , Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

Hợp Tác Xã Thủy Sản Phú Tân

Mã số thuế: 1200611512 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chí
Địa chỉ: ấp Phú Hữu Xã Phú Tân, , Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG-THươNG MạI-DịCH Vụ TâN NHậT PHáT

Mã số thuế: 1200653985 - Người đại diện pháp luật: Đồng Thanh Sử
Địa chỉ: Trục lộ 877B, ấp Kinh Nhiếm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang