Tìm kiếm
Có 312 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN EA SUP BắC ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-460 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thơ
Địa chỉ: Số 74 Lạc Long Quân, tổ dân phố Thống Nhất, Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CN Cty XD 48 Tại Đắk Lắk

Mã số thuế: 0300562666-010 - Người đại diện pháp luật: Hoang Trung Tin
Địa chỉ: Thôn 7 Xã CưMLan, , Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN Hỗ TRợ XâY DựNG THủY LợI Và PHáT TRIểN NôNG THôN

Mã số thuế: 0302096594 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Khen
Địa chỉ: Tiểu khu 280, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hà Nam Tại Đắk Lắk

Mã số thuế: 0309141101-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 22 Trần Phú, tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHAI THáC XUấT NHậP KHẩU Gỗ THảO Hà TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0313210686-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Bắc Hà
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THảO DượC STHACO

Mã số thuế: 0314394066-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trọng Sơn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tư Cấu

Mã số thuế: 1600710469-001 - Người đại diện pháp luật: Tô Thị út
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Chi Nhánh Tây Nguyên - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Khánh Tường

Mã số thuế: 1600964262-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Hùng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Công Ty CP Bảo Ngọc

Mã số thuế: 1800410631 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Khanh
Địa chỉ: Tiểu khu 237, Tỉnh lộ 16, Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bảo Ngọc

Mã số thuế: 1800410631-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Dũng
Địa chỉ: Tiểu khu 237, Tỉnh lộ 16, Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LONG Hà TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 2400106558-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Phú Quang
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH CầU ĐườNG XâY DựNG Và CHế BIếN Gỗ THáI DươNG

Mã số thuế: 3700365499 - Người đại diện pháp luật: trần thị thu nga
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NôNG SảN THU GIANG

Mã số thuế: 3800376060-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Hà
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THANH THủY

Mã số thuế: 4100384526-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tuận
Địa chỉ: Thôn 15, Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CôNG TY CP THựC PHẩM SữA TH TâY NGUYêN

Mã số thuế: 5900958637 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Thắng
Địa chỉ: Số 138 Hùng Vương, Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TổNG HợP NGọC MINH

Mã số thuế: 6000109470 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn 3, Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Chi nhánh Công Ty TNHH Hoàng Nguyên tại EA Sup

Mã số thuế: 6000151779-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Oanh
Địa chỉ: Thôn 2 Thị Trấn EA Sup, , Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Rừng Xanh

Mã số thuế: 6000177015 - Người đại diện pháp luật: Cao Xuân Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Rốc Ea Sóup, , Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Hmơ

Mã số thuế: 6000177223 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Thịnh
Địa chỉ: Thôn 2, xã Ia Jlơi, , Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ya Lốp

Mã số thuế: 6000177304 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn I, xã Ia Jlơi, , Huyện Ea Súp, Đắk Lắk