Tìm kiếm
Có 123 kết quả tìm kiếm
TổNG CôNG TY KHOáNG SảN TKV - CTCP-CHI NHáNH Mỏ TUYểN ĐồNG SIN QUYềN, LàO CAI-VIMICO

Mã số thuế: 0100103087-005 - Người đại diện pháp luật: Lý Xuân Tuyên
Địa chỉ: Xã Bản Vược, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Lào Cai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BáT XáT LàO CAI II

Mã số thuế: 0100686174-920 - Người đại diện pháp luật: Nguyên Xuân Hải
Địa chỉ: Tổ 4, đường Hùng Vương, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN VITAMEC

Mã số thuế: 0101990226 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nam
Địa chỉ: Số nhà 171, đường Hoàng Liên, Tổ 2, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI TâN PHú

Mã số thuế: 2700511010-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Đằng
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Thể, đội 12, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN TạI BáT XáT - LàO CAI

Mã số thuế: 3700381324-178 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: Quốc lộ 4D, thôn Luồng Láo 2, , Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRUNG TâM VIễN THôNG BáT XáT

Mã số thuế: 5300100163-007 - Người đại diện pháp luật: Phí Ngọc Huy
Địa chỉ: SN 101, TT.Bát Xát, , Huyện Bát Xát, Lào Cai

CôNG TY TNHH XâY LắP CôNG TRìNH VăN QUANG

Mã số thuế: 5300202341 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Quang
Địa chỉ: Nhà ông Quang, tổ 9, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

Công Ty Xây Dựng Tổng Hợp Ngọc Cường

Mã số thuế: 5300203352 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Túc
Địa chỉ: Khu xưởng gạch, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư TổNG HợP ĐứC TIếN

Mã số thuế: 5300204821 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nương
Địa chỉ: Đội 3, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Lào Cai

Công Ty TNHH Tân Mạnh Cường

Mã số thuế: 5300205416 - Người đại diện pháp luật: Nông Công Dũng
Địa chỉ: Khu xưởng gạch, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CôNG TY TNHH VậN TảI XăNG DầU ANH VINH

Mã số thuế: 5300217644 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Vinh
Địa chỉ: Nhà riêng ông Vũ Ngọc Vinh, Km 0, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Lào Cai

Công Ty TNHH Tổng Hợp Ngọc Oánh

Mã số thuế: 5300220157 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Sơn
Địa chỉ: Đội 9, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát, Lào Cai

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 389

Mã số thuế: 5300232882 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Lưỡng
Địa chỉ: 018, đường Đông Phón, tổ 11, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

HTX SHAN Lùng huyện Bát Xát

Mã số thuế: 5300237432 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lâm
Địa chỉ: Km 0 Xã Bản Vược, , Huyện Bát Xát, Lào Cai

BưU ĐIệN HUYệN BáT XáT � BưU ĐIệN TỉNH LàO CAI

Mã số thuế: 5300239775-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Long
Địa chỉ: Số nhà 477, đường Hùng Vương, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Gang Thép Lào Cai - Vimico

Mã số thuế: 5300248635 - Người đại diện pháp luật: Bùi Giáp Xuân
Địa chỉ: Thôn Tân Hồng, Xã Bản Qua, Huyện Bát Xát, Lào Cai

HợP TáC Xã DịCH Vụ TổNG HợP SINH QUYềN

Mã số thuế: 5300252656 - Người đại diện pháp luật: Triệu Chằn Sòi
Địa chỉ: Thôn Mường Đơ xã Bản Vược, , Huyện Bát Xát, Lào Cai

Hợp Tác Xã A Mú Sung

Mã số thuế: 5300320338 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Hà
Địa chỉ: Thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, , Huyện Bát Xát, Lào Cai

CôNG TY TNHH XâY DựNG PHú Sỹ

Mã số thuế: 5300323850 - Người đại diện pháp luật: Mẫn Thị Kim Anh
Địa chỉ: Nhà ông Chiến Đội 10, thôn Luổng Láo 1, , Huyện Bát Xát, Lào Cai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Thể

Mã số thuế: 5300331964 - Người đại diện pháp luật: Lù A Súi
Địa chỉ: Thôn Luổng Láo I,xã Cốc San, , Huyện Bát Xát, Lào Cai