Tìm kiếm
Có 328 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH TâN HồNG - CHI NHáNH TâY BắC

Mã số thuế: 0100520965-002 - Người đại diện pháp luật: Cao Hoàng Phương
Địa chỉ: Bản Chát, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Sơn La

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN PHù YêN SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-352 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Khánh
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Tây Bắc Tại Sơn La

Mã số thuế: 0102119727-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Bản Phố Mới, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Sơn La

CHI NHáNH PHù YêN SơN LA - CôNG TY Cổ PHầN MEUP 68

Mã số thuế: 0107587782-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 51 Khối 11, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Số 43 TạI TỉNH SơN LA

Mã số thuế: 0313617136-357 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Số 151 Tiểu khu 1 (Khối 2), Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN Hà HưNG CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 0900284467-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lĩnh
Địa chỉ: Khu Đông Phù Yên, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG TâY Hồ - CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 2500488741-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Số 68, Đường Quang Huy, Khối 15, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

Chi Nhánh Công Ty TNHH Linh Minh Nhật - Tại Sơn La

Mã số thuế: 2800772432-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Khối 13, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

Đài Truyền thanh - Truyền hình Phù Yên

Mã số thuế: 5500155032-010 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 14, Thị trấn Phù Yên, , Huyện Phù Yên, Sơn La

Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Lâm Nghiệp Phù Yên

Mã số thuế: 5500155191 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Nghiêm
Địa chỉ: Khối 12, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

Phòng Tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: 5500156420 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND huyện - Thị trấn, , Huyện Phù Yên, Sơn La

Phòng tư pháp

Mã số thuế: 5500156445 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn, , Huyện Phù Yên, Sơn La

Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Yên, Sơn La

Mã số thuế: 5500156452 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn, , Huyện Phù Yên, Sơn La

Uỷ ban nhân thị trấn Phù Yên

Mã số thuế: 5500156477 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu Khu 8, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

Chi cục thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên

Mã số thuế: 5500157720-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nam
Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

UBND xã Mường bang

Mã số thuế: 5500167038 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn, , Huyện Phù Yên, Sơn La

UBND xã Mường do

Mã số thuế: 5500167052 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường do, , Huyện Phù Yên, Sơn La

UBND xã Mường lang

Mã số thuế: 5500167077 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường lang, , Huyện Phù Yên, Sơn La

UBND xã Tân lang Huyện Phù yên

Mã số thuế: 5500167493 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Lang, , Huyện Phù Yên, Sơn La

UBND Xã Mường cơi Huyện Phù yên

Mã số thuế: 5500167503 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường cơi, , Huyện Phù Yên, Sơn La