Tìm kiếm
Có 633 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Cư MGAR BắC ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-464 - Người đại diện pháp luật: Bùi Kim Thanh Thủy
Địa chỉ: Số 124 đường Hùng Vương, tổ dân phố 4, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH EA KPAM BắC ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-474 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Km 24 (Thửa đất số 223, tờ bản đồ số 09), Tỉnh lộ 8, Thôn 8, Xã Ea KPam, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CHI NHáNH LIêN HIệP HợP TáC Xã THươNG MạI TP. Hồ CHí MINH - CO.OPMART Cư MGAR

Mã số thuế: 0301175691-061 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Hòa
Địa chỉ: Thửa đất 11, tờ bản đồ số 31, tổ dân phố 2 đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Duy Anh Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 0305453660-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Khuyến
Địa chỉ: Buôn Ja Wầm, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CHI NHáNH ĐắK LắK - CôNG TY Cổ PHầN SơN Hà SàI GòN

Mã số thuế: 0307526635-013 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hòa
Địa chỉ: Số 120 Buôn Cuôr Đăng A, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU SàI GòN - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0309966952-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân
Địa chỉ: Thôn Hòa Hiệp, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HợP HOA

Mã số thuế: 0310293892-020 - Người đại diện pháp luật: c đào
Địa chỉ: Thửa đất 11, tờ bản đồ số 31, tổ dân phố 2 đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI BắC NAM CHI NHáNH Số 8 ĐắK LắK

Mã số thuế: 0312154171-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Số 47 Buôn Rư, Xã Cư Suê, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

Công Ty Cổ Phần Thức ăn Chăn Nuôi Spotlight - Chi Nhánh Đắk Lắk

Mã số thuế: 0312302687-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Mân
Địa chỉ: Số 61, Đường A2, Quốc lộ 14, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

Công Ty Cổ Phần Kado Việt Nam - Chi Nhánh Đắk Lắk

Mã số thuế: 0313527757-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Trinh
Địa chỉ: Số 73B Buôn Sút M'Grư, Xã Cư Suê, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH FUJO 1

Mã số thuế: 0313953272-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đình Nam
Địa chỉ: 413 Đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CHấT ĐốT SINH HọC CTT TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0315105542-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea M-DRóh, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH SAFE PORK - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0315323082-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hiếu
Địa chỉ: Tiểu khu 564, Xã Ea M-DRóh, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CHI NHáNH TRUNG TâM PHâN PHốI TâY NGUYêN - CôNG TY CP TậP ĐOàN LộC TRờI

Mã số thuế: 1600192619-081 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH CHÍ MẠNH
Địa chỉ: Số 120, Km 17, Quốc lộ 14, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CHI NHáNH TâY NGUYêN - CôNG TY TNHH DịCH Vụ KHO VậN LộC TRờI

Mã số thuế: 1602131844-006 - Người đại diện pháp luật: LÊ VIẾT ANH TUẤN
Địa chỉ: Số 120, Km17, Quốc lộ 14, buôn Cuôr Đăng A, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU MIềN NAM-CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 3700640882-034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Số nhà 61, Thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 15

Mã số thuế: 5900190602 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thảnh
Địa chỉ: Buôn Phơng, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Cường

Mã số thuế: 6000111293 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hoa Lư

Mã số thuế: 6000112579 - Người đại diện pháp luật: Đinh Hồng Lư
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH XâY DựNG Hà HùNG

Mã số thuế: 6000114022 - Người đại diện pháp luật: Võ Anh Hùng
Địa chỉ: Thôn 2, tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk